główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiotem zamówienia jest ,, Utylizacja azbestu na terenie Gminy Górzno” 1. Demontaż, transport i utylizacja eternitu na 7 obiektach budowlanych – ok. 1.046 m² , 2. Transport i utylizacja eternitu z 6 obiektów budowlanych– ok. 736 m²

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż równiarki

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości – równiarki.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę chodnika we wsi Szczutowo

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na część mieszkalną wraz z jego nadbudową (Kod PCV: 45000000-7, 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45330000-9, 45330000-9, 45420000-7, 45430000-0, 45450000-6