główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyniku postępowania

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa paliw płynnych"

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzno.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 1 obejmującego "Sprzątanie pomieszczeń szkolnych" w Zespole Szkół w Górznie

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu

Sprzątanie pomieszczeń szkolnych w obiektach Zespołu Szkół w Górznie

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, ost. zm. Dz.U. z 2011r. Nr 64 poz. 341/ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108, z 2009r. Nr 55 poz. 450/. Burmistrz Gminy Górzno ul. Rynek 1, 87-320 Górzno ogłas...