główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Górzno

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gmina Górzno poprzez wymianę części posadzek, części okładzin ściennych oraz doprowadzenie instalacji c.o. i zamontowanie grzejników.

artykuł nr 3

Informacja o wyniku postępowania

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „usunięcie usterek na zadaniu pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”

Załączniki:
informacja (word) 14.57 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

naprawa części dachu z dociepleniem w budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gm. Górzno

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gm. Górzno