główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Górzno

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Remont budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gmina Górzno poprzez wymianę części posadzek, części okładzin ściennych oraz doprowadzenie instalacji c.o. i zamontowanie grzejników.

artykuł nr 3

Informacja o wyniku postępowania

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „usunięcie usterek na zadaniu pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”

Załączniki:
informacja (word) 14.570 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

naprawa części dachu z dociepleniem w budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gm. Górzno

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gm. Górzno

artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci

Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Górznie w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 

artykuł nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Zakup kruszywa Zakup kruszywa łamanego spod torowisk kolejowych z dodatkiem żwiru ( max.10%) o frakcji 0-32 mm

artykuł nr 8

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 9

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 10

Zawiadomienie

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę

artykuł nr 11

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - Plaża w Górznie

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza II przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującym się na kąpielisku w Górznie (Plaża)

artykuł nr 12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

artykuł nr 13

Ogłoszenie o przetargu

DOTYCZY: Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

artykuł nr 14

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 15

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Modernizacja Promenady wokoł jeziora Gorznieńskiego - etap I - część 2 Numer ogłoszenia: 116456 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane