główna zawartość
artykuł nr 1

Wybór najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa budynku użyteczności publicznej – remizy strażackiej o część garażową jako uzupełnienie istniejącej zabudowy usługowej.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

na rozbudowę budynku użyteczności publicznej-remizy strażackiej o część garażową jako uzupełnienie istniejącej zabudowy usługowej.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiot: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Miesiączkowo gmina Górzno". Typ: Ogłoszone numer sprawy: ZP.271.5.2014 W dniu 17.10.2014 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. SIWZ będzie dostępna na stronie po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku użyteczności publicznej-remizy strażackiej o część garażową jako uzupełnienie istniejącej zabudowy usługowej.

artykuł nr 5

Wybór najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja i rozbudowa pomostów na kąpielisku miejskim w Górznie.

artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu

Modernizacja i rozbudowa pomostów na kąpielisku miejskim w Górznie

artykuł nr 7

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa punktu zlewnego    na terenie tłoczni ścieków Górzno 1
artykuł nr 8

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza przetarg nieograniczony na budowę punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1.

artykuł nr 9

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Górzno ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę wodociągu wraz z przyłączami w sołetwie Czarny Bryńsk"