główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie

artykuł nr 2

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Załączniki:
Ogłoszenie o nowych stawkach ZUK (pdf) 197.440 KB
artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 541.113 KB
artykuł nr 5

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

 

artykuł nr 6

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 541.758 KB
artykuł nr 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zakup pługu odśnieżnego do ciągnika na potrzeby ZUK Górzno.

artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

na zakup pługu odśnieżnego do ciągnika na potrzeby ZUK Górzno.

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.: zakup przyczepy jednoosiowej na potrzeby ZUK Górzno

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 421.414 KB
informacja o wyborze oferty (pdf) 199.493 KB
artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.: zakup i dostawa paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 314.363 KB
informacja o wyborze oferty (pdf) 204.010 KB
artykuł nr 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na zadanie pn.: zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK Górzno

 

Załączniki:
informacja (pdf) 142.500 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno obowiązujące w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.

 

Załączniki:
taryfy (pdf) 121.236 KB
artykuł nr 13

Wyniki zapytania ofertowego - ratownik

dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie

 

Załączniki:
wyniki zapytania ofertowego (pdf) 130.202 KB
artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.: zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK Górzno

 

Załączniki:
zapytanie ofertowe (pdf) 143.212 KB
umowa (pdf) 267.620 KB
załącznik nr 1 (pdf) 133.979 KB
informacja o wyborze oferty (pdf) 142.500 KB
artykuł nr 15

Zapytanie ofertowe

dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie

 

artykuł nr 16

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Górznie.

artykuł nr 17

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na zadanie pn.: zakup i dostawa paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie

artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe ma zakup i dostawę paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie.

artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn: modernizacja przepompowni ścieków ul. Leśna w Górznie

artykuł nr 20

Ogłoszenie

Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

artykuł nr 21

Wynik zapytania ofertowego

dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie
Numer sprawy: ET.7021.172015

Załączniki:
wynik zapytania ofertowego (pdf) 541.174 KB
artykuł nr 22

Zgłaszanie awarii

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH GÓRZNO

Zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach (7.00-15.00)

56 498 92 68

Zgłaszanie awarii w dni wolne od pracy

1.

Sławomir Rynkowski

795 250 525

 

2.

Stefan Tylicki

694 397 533

awarie drogowe

3.

Grzegorz Kamiński

694 397 801

awarie wodociągowo-kanalizacyjne

artykuł nr 23

Zapytanie ofertowe

Załączniki:
zapytanie ofertowe (word) 44.000 KB