główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle”

artykuł nr 2

Wyniki zapytania ofertowego

dostawa paliwa do kotłowni

artykuł nr 3

Informacja

dot. naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru - Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle"

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie

artykuł nr 6

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Załączniki:
Ogłoszenie o nowych stawkach ZUK (pdf) 197.440 KB
artykuł nr 7

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

artykuł nr 8

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 541.113 KB
artykuł nr 9

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

 

artykuł nr 10

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górznie  ogłasza otwarty nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych w Górznie.

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 541.758 KB
artykuł nr 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zakup pługu odśnieżnego do ciągnika na potrzeby ZUK Górzno.

artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

na zakup pługu odśnieżnego do ciągnika na potrzeby ZUK Górzno.

artykuł nr 13

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.: zakup przyczepy jednoosiowej na potrzeby ZUK Górzno

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 421.414 KB
informacja o wyborze oferty (pdf) 199.493 KB
artykuł nr 14

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.: zakup i dostawa paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie

Załączniki:
Zapytanie ofertowe 314.363 KB
informacja o wyborze oferty (pdf) 204.010 KB
artykuł nr 15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na zadanie pn.: zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK Górzno

 

Załączniki:
informacja (pdf) 142.500 KB
artykuł nr 16

Ogłoszenie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno obowiązujące w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.

 

Załączniki:
taryfy (pdf) 121.236 KB
artykuł nr 17

Wyniki zapytania ofertowego - ratownik

dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie

 

Załączniki:
wyniki zapytania ofertowego (pdf) 130.202 KB
artykuł nr 18

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn.: zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK Górzno

 

Załączniki:
zapytanie ofertowe (pdf) 143.212 KB
umowa (pdf) 267.620 KB
załącznik nr 1 (pdf) 133.979 KB
informacja o wyborze oferty (pdf) 142.500 KB
artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe

dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie

 

artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni w Górznie.

artykuł nr 21

Ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na zadanie pn.: zakup i dostawa paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie

artykuł nr 22

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe ma zakup i dostawę paliwa opałowego (brykietu) do kotłowni w Górznie.

artykuł nr 23

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn: modernizacja przepompowni ścieków ul. Leśna w Górznie

artykuł nr 24

Ogłoszenie

Nowe stawki za wodę i ścieki obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

artykuł nr 25

Wynik zapytania ofertowego

dot.: zapewnienie opieki ratowników wodnych nad plażą miejską w Górznie
Numer sprawy: ET.7021.172015

Załączniki:
wynik zapytania ofertowego (pdf) 541.174 KB
artykuł nr 26

Zgłaszanie awarii

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH GÓRZNO

Zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach (7.00-15.00)

56 498 92 68

Zgłaszanie awarii w dni wolne od pracy

1.

Sławomir Rynkowski

795 250 525

 

2.

Stefan Tylicki

694 397 533

awarie drogowe

3.

Grzegorz Kamiński

694 397 801

awarie wodociągowo-kanalizacyjne

artykuł nr 27

Zapytanie ofertowe

Załączniki:
zapytanie ofertowe (word) 44.000 KB