główna zawartość
artykuł nr 1

II Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza II nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 257.202 KB
artykuł nr 2

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Załączniki:
ogłoszenie (pdf) 257.940 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Górznie w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku.

Załączniki:
zarządzenie (word) 15.642 KB
artykuł nr 4

GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r.( Dz.U. z 2012,poz.823) nastąpiła weryfikacja kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Rozporządzenie ustaliło następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej:
  1.  Kryteria dochodowe
    - dla osoby samotnie gospodarującej 542,00 zł.,
    - dla osoby w rodzinie w wysokości 456,00 zł.,
  2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
    - maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości 529,00 zł.,
    - kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 250 ,00 zł.
artykuł nr 5

Metanol zabija !

obrazek

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie w związkuz apelem Ministerstwa Zdrowia przedstawia informację na temat skutków spożywania  alkoholu metylowego zwanego metanolem.

Metanol zawarty jest w wielu produktach codziennego stosowania. Znajduje się między innymi w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych, płynach do mycia okien, w niektórych rozpuszczalnikach. Jest alkoholem technicznym, nienadającym się  do spożycia ze względu na jego śmiertelnie trujące właściwości. Wypicie metanolu w ilości 25 mililitrów może spowodować całkowitą ślepotę, a ilości większe niż 30 mililitrów (2 łyżeczki stołowe) powoduje zgon.

Zmiana przepisów regulujących wprowadzenie do obrotu metanolu spowodowała wzrost zawartości tej niebezpiecznej trucizny w produktach, do których dotychczas nie dodawano metanolu – mogą zatem pojawić się na rynku produktypodobne do denaturatu z dodatkiem metanolu, podobnie zawartość metanolu w niektórych płynach do spryskiwaczy może przekraczać 30 %. Mimo właściwego oznakowania tych produktów, zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa, niestety stale zdarzają się przypadki intencjonalnego spożycia tego rodzaju środków. Problem narasta od 2010 r.

Objawy zatrucia alkoholem metylowym:

pierwsze objawy po wypiciu alkoholu metylowego są takie same jak po wypiciu alkoholu spożywczego (etylowego)

następnie pojawiają się:

- bóle i zawroty głowy, przyspieszony oddech, nudności, wymioty
- silne bóle brzucha, światłowstręt i inne zaburzenia widzenia, przyspieszone bicie serca
-  senność, śpiączka i głębokie zaburzenia świadomości (utrata przytomności, bez możliwości dobudzenia zatrutego)
 
Pierwsza pomoc:
1. Wezwać pogotowie ratunkowe
2. Jeśli zatruty jest przytomny:
 - wywołać u niego wymioty
-  podać do picia ½ szklanki bezpiecznego 40% alkoholu etylowego (wódki)
- jeśli nie ma wódki, to podać łyżkę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia rozpuszczonych w ½ szklanki wody
 
W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy niezwłocznie udać się do najbliższego szpitala lub wezwać pomoc TEL. 999, 997 lub 112
 
artykuł nr 6

Informacja w sprawie dożywiania

Górzno, dn. 5.09.2012 r.


 Pomoc w formie dożywiania dla ucznióww szkole przysługuje rodzinom,  których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł na osobę. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art.6, ust.14), za rodzinę uważa się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Wnioski o przyznanie pomocy w sprawie dożywiania są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie.

Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla osóbbezrobotnych itp.),

2) aktualne zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego lub nieruchomości wyrażone w hektarach przeliczeniowych,

3) w przypadku występowania w rodzinie bezrobocia, aktualną decyzje z Urzędu Pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych.
Wniosek możnarównież składać w trakcie trwania roku szkolnego, dziecko zostanie objęte dożywianiem od  miesiąca następującego od daty złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją.
 
GOPS Górzno
artykuł nr 7

Informacja

Górzno, dnia 14 lutego 2012 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie informuje, że w dniach od 20 do 24 lutego 2012 roku obchodzony jest „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa w Brodnicy będzie udzielała porad osobom zainteresowanym w następujących terminach:
 
1.   w dniu 20 lutego 2012 r. - asesor Gabriela Kieres, pokój nr 14,
2.   w dniu 21 lutego 2012 r. -  prokurator Leszek Rupiński, pokój nr 12,
3.   w dniu 22 lutego 2012 r. - prokurator Marcin Perliński, pokój nr 14,
4.   w dniu 23 lutego 2012 r. - prokurator Ludmiła Dulka - Twarogowska, pokój nr 13,
5.   w dniu 24 lutego 2012 r. - prokurator Janusz Klinicki, pokój nr 15.
 
sporządził:
pracownik socjalny
Mariusz Betlejewski
artykuł nr 8

Informacja

Górzno, dn. 12.05.2010 r.

Urząd Gminy w Górznie informuje, że Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego uruchomił telefon Pogotowia dla osób Ofiar Przemocy w rodzinie "Niebieska Linia".

Osoby zainteresowane mogą dzwonić pod bezpłatny numer telefonu: 800154030.

artykuł nr 9

Informacja

Górzno, dn. 12.05.2010 r.

Urząd Gminy w Górznie informuje mieszkańców, że POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANI ODDZIAŁ W BRODNICY pełni dyżury w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem uzależnień.
Do punktu można zgłosić się w każdy czwartek w godzinach 14.00 - 17.00.

Adres:
Brodnica, ul. Św. Jakuba 22
(przy Poradni Rodzinnej w Brodnicy)

Zapraszamy osoby uzależnione oraz członków ich rodzin.