główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy
społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Załączniki:
uchwała (pdf)413.58 KB