główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji Projektu „Rewitalizacja centrów wsi w Szczutowie i Zaborowie poprzez remont świetlic wiejskich w Szczutowie i Zaborowie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele kulturalno – szkoleniowe”

Załączniki:
zarządzenie (pdf)1.01 MB