główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym.