główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023-2026" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowiska dla "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019 - 2022z perspektywą na lata 2023-2026