główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017 Rok

Petycja z dnia 28 grudnia 2017r.

Utworzony: 2018-01-08 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 10:11

2. Rejestr wyborców

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w reje...

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 11:47

3. Rok 2018

Zarządzenie Nr 258/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 stycznia 2018r.

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 14:43

4. Rok 2018

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie

o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym Lidzbark Woda z wodociągu publicznego Lidzbark może być używana do spożycia oraz celów sanitarno-higienicznych po przegotowaniu

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 14:16

5. Nabór Kandydatów na wolne stanowiska

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 13:35

6. Aktualności

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 13:30

7. Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2017r. (środa) o godz.1300, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej. Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 17.01.18r. (środa) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 13:22

8. Rok 2018

Utylizacja azbestu - ogłoszenie naboru wniosków

Miasto i Gmina w Górznie informuje o możliwości pozyskania dotacji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno w terminie: do dnia 10 marca 2018 r. do godziny 15:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56/6448358. Info...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 10:12

9. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego Star

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno ogłasza przetarg ustny nieograniczony (aukcja) na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244

Utworzony: 2018-01-08 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 10:54

10. Rok 2018

Zarządzenie Nr 257/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 stycznia 2018r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu pożarniczego STAR

Utworzony: 2018-01-08 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 09:46

11. Rok 2017

Zarządzenie Nr 256/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Górzno w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r.

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 11:42

12. Rok 2017

Uchwała Nr XXXII/171/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XXII/111/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Górzno na lata 2016 - 2023

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 10:52

13. Rok 2017

Uchwała Nr XXXII/170/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu na 2017r.

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 10:49

14. Rok 2017

Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 10:46

15. Rok 2017

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 22 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-12-22 | Zmodyfikowany: 2017-12-22 09:27

16. Rok 2017

Obwieszczenie Starosty Brodnickiego o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania

Utworzony: 2017-12-21 | Zmodyfikowany: 2017-12-21 13:33

17. Rok 2017

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Utworzony: 2017-12-21 | Zmodyfikowany: 2017-12-21 10:22

18. Rok 2017

Zarządzenie Nr 253/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20.12.2017r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 080753C ul. Leśna

Utworzony: 2017-12-20 | Zmodyfikowany: 2017-12-20 13:56

19. Opinie RIO

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

dotycząca wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2025

Utworzony: 2017-12-19 | Zmodyfikowany: 2017-12-19 14:20

20. Opinie RIO

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

dotycząca sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Górzno na 2018 rok

Utworzony: 2017-12-19 | Zmodyfikowany: 2017-12-19 14:16