główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2018

Ogłoszenie nr 596672-N-2018 - Modernizacja drogi dojazdowej Szynkówko dz. nr 283/1

Utworzony: 2018-07-31 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 14:29

2. Rok 2018

ZP.271.9.2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gmin...

Utworzony: 2018-08-06 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 13:19

3. Wybory Samorządowe 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018r.

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 09:12

4. Wybory Samorządowe 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018r.

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 09:10

5. Wybory Samorządowe 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 14 sierpnia 2018r.

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 09:08

6. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego: „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Górzno, ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000...

Utworzony: 2018-08-09 | Zmodyfikowany: 2018-08-17 08:40

7. Rok 2018

Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 sierpnia 2018r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 234/4 o pow. 0,3000 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Utworzony: 2018-08-13 | Zmodyfikowany: 2018-08-13 08:05

8. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/208/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 11:24

9. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/207/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 11:21

10. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/206/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 11:11

11. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/205/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Górzno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 11:07

12. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/204/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 11:05

13. Rok 2018

Uchwała Nr XXXVIII/203/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 sierpnia 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2026

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 11:02

14. Aktualności

II Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza II nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 10:17

15. Nabór Kandydatów na wolne stanowiska

II Nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza II nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Utworzony: 2018-02-28 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 10:15

16. Aktualności

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami ps...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas określony od września do grudnia 2018 r. Przewidywany termin zatrudnienia: 3 września 2018 r.

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 09:28

17. Nabór Kandydatów na wolne stanowiska

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami ...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na czas określony od września do grudnia 2018 r. Przewidywany termin zatrudnienia: 3 września 2018 r.

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-08-07 09:09

18. Rok 2018

ZP.271.7.2018 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo

Utworzony: 2018-07-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 12:18

19. Rok 2018

ZP.271.6.2018 Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miasta...

Utworzony: 2018-07-04 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 09:55

20. Kontakt

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno tel. ogólny 56 498 92 49 fax: 56 644 83 63 Kontakty BURMISTRZ Tomasz Kinicki tel. (56) 644-83-51 e-mail: burmistrz@gorzno.pl SEKRETARZ Radosław Przybylski tel. (56) 644-83-51 e-mail: sekretarz@gorzno.pl SKARBNIK Barbara Krawczyńska tel. (56) 644-83-51 e-mail: skarbnik@gorzno.pl SEKRETARIAT Ewa Rogozińska tel. (56) 644-83-51 e-mail: e.rogozinska@gorzno.pl Malwina Jaroszewska tel. (56) 644-83-51 e-mail: m.jaroszewska@gorzno.pl KSIĘGOWOŚĆ Ma...

Utworzony: 2014-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-08-06 08:17