główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Wybory Samorządowe 2018 r.

Informacja

o składzie obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 5 w Górznie z dnia 19 października 2018r.

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 14:02

2. Rok 2018

Zarządzenie Nr 321/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-18 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 14:47

3. Rok 2018

Zarządzenie Nr 320/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 października 2018r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Fiałkach, obręb Fiałki, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 323 o pow. 1,0200 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 08:51

4. 2018 Rok

Petycja Nr 3

Utworzony: 2018-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 12:04

5. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe z dnia 25 września 2018r. „Rewitalizacja centrum wsi w Zabo...

Utworzony: 2018-09-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 08:59

6. Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe z dnia 25 września 2018r. „Rewitalizacja centrum wsi w Szcz...

Utworzony: 2018-09-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 08:58

7. Rok 2018

Zarządzenie Nr 318/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 11:52

8. Rok 2018

Zarządzenie Nr 319/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 października 2018r.

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 11:50

9. Wybory Samorządowe 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018r.

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Górzno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 11:39

10. Wybory Samorządowe 2018 r.

Informacja

o składach obwodowych komisjach wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 09:10

11. Wybory Samorządowe 2018 r.

Informacja

o składach obwodowych komisjach wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 09:01

12. Wybory Samorządowe 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Górznie z dnia 1 października 2018r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-05 14:43

13. Rok 2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i...

w związku z przystąpieniem do zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Górzno Burmistrz Miasta i Gminy Górzno podaje do publicznej wiadomości informacje o: możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia,

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 13:53

14. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/215/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:51

15. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/214/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:48

16. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/213/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:45

17. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/212/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:41

18. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/211/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018r.

w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Górzno w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe” przyjętych uchwałą Nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Górznie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Górzno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:38

19. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/210/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:34

20. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/209/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 września 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2026

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 13:01