główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2018

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2018-12-13 07:47

2. Opinie RIO

Opinie RIO w sprawie budżetu

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 10:11

3. Rok 2018

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 09:27

4. Rok 2018

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Górzno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 09:23

5. Rok 2018

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 09:18

6. Rok 2018

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 09:14

7. Rok 2018

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień podatku od nieruchomości na 2019 rok

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 09:10

8. Rok 2018

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 09:03

9. Rok 2018

Uchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Górznie

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 09:00

10. Rok 2018

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 320/2018 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 12.10.2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Fiałkach, obręb Fiałki, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 323 o pow. 1,0200 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 15:22

11. Rok 2018

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Zaborowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno–szkoleniowe”.

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 13:50

12. Informacje Biura Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023

Posiedzenie komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2018r. (piątek) o godz.13.00 w Zespole Szkół w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Przewodniczący Komisji (-) Bolesław Wasielewski OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2018r. (poniedziałek o godz.11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Rolnictwa. Przewodniczący Komisji (-) Tomasz Stawicki OGŁOSZENIE Uprzejmie zawiadamiam, że w...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 07:47

13. Kadencja VIII

II Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2018r.

Utworzony: 2018-12-04 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 12:19

14. Rok 2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Rewitalizacja centrum wsi w Szczutowie poprzez remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele kulturalno–szkoleniowe”.

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-03 14:38

15. Rok 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 3 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2018-12-03 12:27

16. Druk oświadczenia majątkowego

Druk oświadczenia majątkowego

Utworzony: 2011-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 14:08

17. 2018 Rok

Petycja Nr 4

Utworzony: 2018-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-11-30 13:16

18. 2018 Rok

Petycja Nr 2

Utworzony: 2018-09-28 | Zmodyfikowany: 2018-11-26 14:58

19. 2018 Rok

Petycja Nr 1

Utworzony: 2018-08-24 | Zmodyfikowany: 2018-11-26 14:56

20. Informacje Biura Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023

II Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2018r. (poniedziałek) o godz.1300, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej.

Utworzony: 2018-11-26 | Zmodyfikowany: 2018-11-26 11:39