główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 09:00

2. Rok 2017

Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2018

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 08:53

3. Niepubl. Gim w Gołkowie

Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie

Niepubliczne Gimnazjim w Gołkowie (organ prowadzący: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi "Kuźnia") Gołkowo 87 - 320 Górzno tel.509329449

Utworzony: 2010-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 08:49

4. Niepubl. SP Gołkowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie Gołkowo 26 87-320 Górzno Tel. 509329449

Utworzony: 2010-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 08:48

5. Rok 2017

zarządzenie nr 243/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie upoważnienia Pani Gryżyny Andrzejewskiej Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 11:31

6. Rok 2017

Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania wymiany elementów drewnianych kładki w parku miejskim w Górznie

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 10:44

7. Rok 2017

Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-26 | Zmodyfikowany: 2017-11-13 09:24

8. Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2017r. (wtorek) o godz.13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Przewodniczący Komisji (-) Jerzy Andrzejewski

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 07:38

9. Rok 2017

Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 6 listopada 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-06 13:31

10. Rok 2017

Uchwała XXX/161/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Górznie

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:40

11. Rok 2017

Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/612/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r.

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:39

12. Rok 2017

Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:38

13. Rok 2017

Uchwała Nr XXX/162/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/96/2016 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:33

14. Rok 2017

Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017r.

w sprawie norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:27

15. Rok 2017

Uchwała XXX/159/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2024

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:25

16. Rok 2017

Uchwała XXX/158/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017r.

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:23

17. Dotacje dla szkół niepublicznych

Podstawowa kwota dotacji na 2017 r. - aktualizacja

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 10:39

18. Dotacje dla szkół niepublicznych

Statystyczna liczba dzieci - aktualizacja z dnia 31 października 2017 r.

Utworzony: 2017-10-31 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 10:34

19. Rok 2017

Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 14:19

20. Rok 2017

Zarządzenie Nr 240/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na ternie Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 12:33