główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2018

Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji zadania „Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obręb Miasto 2” – Etap I”

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 13:39

2. Skład Rady

Skład Rady VII kadencji 2014 - 2018

Skład Rady VII kadencji 2014 - 2018 Ruciński Jacek – Przewodniczący Rady Andrzejewski Jerzy Kopistecki Jerzy Kwiatkowski Tomasz Lisińska Regina Łubińska Justyna Majkowska Janina Moszczyński Jerzy Murawski Henryk Murawski Marcin Osik Jerzy Pawłowski Jarosław Pokorski Wojciech Rejentowicz Jerzy Skarżyńska-Sobota Alicja W Radzie funkcjonują 4 komisje: 1. Komisja Rewizyjna Przewodnicząca Justyna Łubińska 2. Komisja Budżetu i Finansów Przewodnicząca Regina Lisińska 3. Komisja Oświaty, Kultur...

Utworzony: 2014-12-02 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 13:31

3. Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2018r. (czwartek) o godz. 13.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej. Informuję, że Komisja Wspólna odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. (wtorek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie.

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 12:13

4. Rok 2018

Zarządzenie Nr 290/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Górznie

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 15:14

5. Rok 2018

Zarządzenie Nr 291/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie: udzielenia Pani Annie Mówińskiej pełnomocnictwa do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 15:13

6. Rok 2018

Zarządzenie Nr 289/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 maja 2017r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów / kierowników samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 15:08

7. Rok 2018

Zarządzenie Nr 288/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 8 czerwca 2018r.

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 15:13

8. Rok 2018

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdująceg...

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 14:27

9. Rok 2018

Ocena jakości wody z dnia 7 maja 2018r.

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Górznie

Utworzony: 2018-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 12:32

10. Rok 2018

Decyzja

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

Utworzony: 2018-06-06 | Zmodyfikowany: 2018-06-06 09:07

11. Rok 2018

Zarządzenie Nr 287/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 czerwca 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 15:42

12. Zakład Usług Komunalnych

Ogłoszenie o taryfach

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 08:55

13. Zakład Usług Komunalnych

Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzan...

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 08:51

14. Zakład Usług Komunalnych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Utworzony: 2018-06-05 | Zmodyfikowany: 2018-06-05 08:44

15. Rok 2018

Zarządzenie Nr 286/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 1 czerwca 2018r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonym w Górznie, obręb Górzno Miasto 1, oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działka nr 86/1 o pow. 0,0156 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Utworzony: 2018-06-01 | Zmodyfikowany: 2018-06-01 15:10

16. Podatki i opłaty lokalne

Wykaz 2018

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 13:31

17. Podatki i opłaty lokalne

Wykaz z 2018 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 13:28

18. Rok 2018

Zarządzenie Nr 285/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29.05.2018r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno-Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ul. Polnej” - etap II „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno-Wybudowanie i w mieście Górzno”

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 14:20

19. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 13:43

20. Pracodawcy

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Utworzony: 2015-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 13:24