główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 sierpnia 2017r.

w sprawie powołania komisji odbioru robót wykonania zadania pn.: Przebudowa części chodnika przy ul. Rynek

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 11:18

2. Rok 2017

Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 15:05

3. Rok 2017

ZP.271.3.2017 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno Wybudowanie ...

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 11:38

4. Zakład Usług Komunalnych

Zapytanie ofertowe

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-03 12:38

5. Stypendia szkolne

Ogłoszenie stypendia szkolne 2017/2018

Utworzony: 2017-08-02 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 12:06

6. Pracodawcy

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

Utworzony: 2015-04-20 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 12:00

7. Sprawozdania z wykonania budżetu

Kwartalna informacja Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z wykonania budżetu za II kwar...

Utworzony: 2017-07-31 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 11:33

8. Sprawozdania z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżety za II kwartał 2017 roku

Utworzony: 2017-07-31 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 11:22

9. Rok 2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn.: Budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 11:55

10. Rok 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.07.2017r.

dla zadania pn.: Budowa lini elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Utworzony: 2017-07-27 | Zmodyfikowany: 2017-07-27 11:50

11. Rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/153/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Górzno na lata 2011-2024

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 10:23

12. Rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/152/2017 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lipca 2017r.

w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-25 10:18

13. Rok 2017

Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawczego gruntów oraz stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-07-24 13:11

14. Rok 2017

Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 lipca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 13:58

15. Rok 2017

Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 lipca 2017r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2017r. dla pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2017-07-19 | Zmodyfikowany: 2017-07-19 14:18

16. Rok 2017

Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 19 lipca 2017r.

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym

Utworzony: 2017-07-19 | Zmodyfikowany: 2017-07-19 12:40

17. Rok 2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Woerzchownia

Utworzony: 2017-07-18 | Zmodyfikowany: 2017-07-18 15:26

18. Rok 2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 18.07.2017r.

dla zadaniapn.: Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchownia

Utworzony: 2017-07-18 | Zmodyfikowany: 2017-07-18 15:22

19. Rok 2017

Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 14:34

20. Rok 2017

Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 lipca 2017r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-07-17 14:32