główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Rok 2019

ZP.271.3.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 080702C Zaborowo - Ruda na odcinku dł. 0,9...

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 14:14

2. Rok 2019

ZP.271.2.2019 Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałk...

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 12:42

3. Rok 2019

ZP.271.1.2019 Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia z drogą powiato...

Utworzony: 2019-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 11:34

4. Jacek Ruciński

Oświadczenie majątkowe - Jacek Ruciński

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 11:08

5. Tomasz Kinicki

Oświadczenie majątkowe - Tomasz Kinicki

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 11:03

6. Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 10:48

7. Nabór Kandydatów na wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny

Utworzony: 2019-02-18 | Zmodyfikowany: 2019-02-18 10:45

8. Rok 2019

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Górzno na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:30

9. Rok 2019

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Górzno”

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:24

10. Rok 2019

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie określenia terminu wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu mieszkańców miasta i przewodniczącego zarządu

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:21

11. Rok 2019

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r.

w sprawie uchwalenia 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Górzno na lata 2019- 2021

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:18

12. Rok 2019

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:15

13. Rok 2019

Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/175/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Miasto i Gmina Górzno jest organem rejestrującym

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:12

14. Rok 2019

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Utworzony: 2019-02-14 | Zmodyfikowany: 2019-02-14 12:07

15. 2019

Interpelacja - IV Sesja Rady Miejskiej w Górznie

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 15:27

16. Kadencja VIII

IV Sesja Rady Miejskiej w Górznie 2019r.

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 15:10

17. Rok 2019

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 11 stycznia 2019r.

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-13 14:01

18. Opinie RIO

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia18 stycznia 2019r.

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2019-2027

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:45

19. Opinie RIO

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 stycznia 2019r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Górzno

Utworzony: 2019-02-11 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 09:38

20. Kontakt

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno tel. ogólny 56 498 92 49 fax: 56 644 83 63 Kontakty BURMISTRZ Tomasz Kinicki tel. (56) 644-83-51 e-mail: burmistrz@gorzno.pl SEKRETARZ Radosław Przybylski tel. (56) 644-83-51 e-mail: sekretarz@gorzno.pl SKARBNIK Barbara Krawczyńska tel. (56) 644-83-51 e-mail: skarbnik@gorzno.pl SEKRETARIAT Ewa Rogozińska tel. (56) 644-83-51 e-mail: e.rogozinska@gorzno.pl Malwina Jaroszewska tel. (56) 644-83-51 e-mail: m.jaroszewska@gorzno.pl KSIĘGOWOŚĆ Ma...

Utworzony: 2014-02-20 | Zmodyfikowany: 2019-02-07 11:07