główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Zarządzenie Nr 276/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 kwietnia 2018r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji i sanitarnej z przyłączami w miejscowości Górzno Wybudowanie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górzno w ulicy Polnej”

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 15:00

2. Rok 2018

Zarządzenie Nr 275/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 20 kwietnia 2018r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Górznie, obręb Górzno Miasto 3, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 11/9 o pow. 0,0194 ha i 11/10 o pow. 0,0175 ha oraz publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Górznie, obręb Górzno Miasto 3, oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 11/9 o pow. 0,0194 ha i 11/10 o pow. 0...

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 13:51

3. Rok 2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa i przebudowa ul. Wisiałki, ul. Ks. Śmigockiego, ul. Walasiewiczówny i ul. Jana Pawła II

Utworzony: 2018-04-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-20 10:32

4. Rok 2018

ZP.271.4.2018 - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 11:32

5. Rok 2018

ZP.271.2.2018 - Stabilizacja osuwiska położonego w Górznie na działce nr 118/3, obrę...

Utworzony: 2018-03-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 09:18

6. Rok 2016

Zarządzenie Nr 171/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Górznie

Utworzony: 2017-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-17 13:26

7. Rok 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków

Miasto i Gmina Górzno ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Górzno, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 r. Liczba beneficjentów końcowych zakwalifikowanych do Programu EKOpiec 2018 wynosić będzie maksymalnie 10 osób. W przypadku ...

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-16 10:10

8. Rok 2018

Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Górzno oraz wzoru wniosku udzielenia dotacji, wniosku o rozliczenie dotacji, umowy o udzielenie dotacji

Utworzony: 2018-04-13 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 15:33

9. Rok 2018

Zarządzenie nr 273/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Górznie

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 09:29

10. Nabór Kandydatów na wolne stanowiska

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Górzno nr 273/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Górznie

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 09:27

11. Rok 2018

ZP.271.3.2018 - Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km. 0+024 - 0+269

Utworzony: 2018-04-11 | Zmodyfikowany: 2018-04-11 13:55

12. Rok 2018

Zarządzenie Nr 272/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10.04.2018r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Miasta i Gminy Górzno w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Utworzony: 2018-04-10 | Zmodyfikowany: 2018-04-10 11:44

13. Dane podstawowe

Informacje Ogólne o Urzędzie

Miasto i Gmina GÓRZNO Rodzaj Gmina miejsko - wiejska Powiat brodnicki Województwo kujawsko - pomorskie Kod 87-320 Miejscowość Górzno, Rynek 1 Kontakt NIP: 874-168-36-11 REGON: 871118419 tel.:56/ 644-83-51 lub 56/49-89-249 fax: 56/ 644-83-63 e-mail: urzad@gorzno.pl identyfikator ePUAP: /5xcdp888ss/ Burmistrz Tomasz Kinicki tel.:56/644-83-51 lub 56/49-89-249 e-mail: burmistrz@gorzno.pl Przewodniczący Rady Jacek Ruciński tel.:56/644-83-51 lub 56/49-89-249 e-mail: rada@gorzno.pl Sekretarz Radosł...

Utworzony: 2003-06-17 | Zmodyfikowany: 2018-04-09 12:27

14. Kontakt

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Górzno ul. Rynek 1 87-320 Górzno tel. ogólny 56 498 92 49 fax: 56 644 83 63 Kontakty BURMISTRZ Tomasz Kinicki tel. (56) 644-83-51 e-mail: burmistrz@gorzno.pl SEKRETARZ Radosław Przybylski tel. (56) 644-83-51 e-mail: sekretarz@gorzno.pl SKARBNIK Barbara Krawczyńska tel. (56) 644-83-51 e-mail: skarbnik@gorzno.pl SEKRETARIAT Ewa Rogozińska tel. (56) 644-83-51 e-mail: e.rogozinska@gorzno.pl Malwina Jaroszewska tel. (56) 644-83-51 e-mail: a.binczak@gorzno.pl KSIĘGOWOŚĆ Marzen...

Utworzony: 2014-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 13:39

15. Ochrona danych osobowych

Informacje

Administrator danych osobowych: Miasto i Gmina Górzno z siedzibą w Górznie, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno; Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Bartosz Żebrowski tel. (56) 644-83-57 e-mail: informatyk@gorzno.pl

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 13:20

16. Dotacje dla szkół niepublicznych

Ogłoszenie z dnia 3 kwietnia 2018 r.

o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w 2018 r.

Utworzony: 2018-04-04 | Zmodyfikowany: 2018-04-04 08:49

17. Rok 2018

Zarządzenie Nr 271/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2018r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Górzno za 2017 rok

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 14:38

18. Wybory Samorządowe 2018 r.

Informacja - rejestr wyborców

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zam...

Utworzony: 2018-03-29 | Zmodyfikowany: 2018-03-29 12:17

19. Rok 2018

Zarządzenie Nr 270/2018 Burmistrza Miasta i gminy Górzno z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 12:46

20. Wybory Samorządowe 2018 r.

Uchwała XXXIV/178/2018 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 23 marca 2018r.

w sprawie okręgów wyborczych

Utworzony: 2018-03-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-28 08:24