główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN819857
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ139705
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 139705
   Godziny urzędowania 2969
   Kontakt 3009
   Zadania 2963
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 5423
   Sekretarz 3784
   Skarbnik 2585
   Rada Miejska 4923
     Przewodniczący Rady 1399
     Skład Rady 1928
     Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji 1130
     Kontakt z radnymi 872
   Komisje Rady 3078
Wybory
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 838
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1328
   Wybory Samorządowe 2014 r. 3811
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1174
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1165
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 405
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 950
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 2805
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1423
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 441
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1188
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2668
   Statut 2846
   Regulamin 1844
   Uchwały 6329
     Projekty Uchwał 609
     Rok 2017 269
     Rok 2016 472
    ›    IV kwartał 358
    ›    III kwartał 158
    ›    II kwartał 250
    ›    I kwartał 284
     Rok 2015 787
    ›    I kwartał 1172
    ›    II kwartał 563
    ›    III kwartał 266
    ›    IV kwartał 424
     Rok 2014 953
    ›    IV kwartał 914
    ›    III kwartał 637
    ›    II kwartał 735
    ›    I kwartał 888
     Rok 2013 784
    ›    IV Kwartał 1406
    ›    III kwartał 803
    ›    II kwartał 870
    ›    I kwartał 472
     Rok 2012 1026
    ›    I kwartał 899
    ›    II kwartał 1459
    ›    III kwartał 779
    ›    IV kwartał 1810
     Rok 2011 811
    ›    IV kwartał 1412
    ›    III kwartał 747
    ›    II kwartał 995
    ›    I kwartał 865
     Rok 2010 601
    ›    I Kwartał 1236
    ›    II Kwartał 899
    ›    III Kwartał 1646
    ›    IV Kwartał 1875
     Rok 2009 599
    ›    IV Kwartał 1300
    ›    III Kwartał 1700
    ›    II Kwartał 1130
    ›    I Kwartał 1174
     Rok 2008 700
    ›    IV Kwartał 1711
    ›    III Kwartał 1217
    ›    II Kwartał 1623
    ›    I Kwartał 1288
     Rok 2007 633
    ›    IV Kwartał 2358
    ›    III Kwartał 1095
    ›    II Kwartał 1227
    ›    I Kwartał 1265
     Rok 2006 525
    ›    IV Kwartał 2642
    ›    III Kwartał 1481
    ›    II Kwartał 820
    ›    I Kwartał 1471
     Rok 2005 553
    ›    IV Kwartał 1324
    ›    III Kwartał 345
    ›    II Kwartał 1293
    ›    I Kwartał 1601
     Rok 2004 417
    ›    IV Kwartał 2665
    ›    III Kwartał 619
    ›    II Kwartał 1692
    ›    I Kwartał 594
     Rok 2003 549
    ›    I Kwartał 422
    ›    II Kwartał 426
    ›    III Kwartał 878
    ›    IV Kwartał 895
     Rok 2002 420
    ›    IV Kwartał 714
   Rejestr Zarządzeń 5759
     Rok 2002 616
     Rok 2003 2210
     Rok 2004 3711
     Rok 2005 1223
     Rok 2006 4435
     Rok 2007 2678
     Rok 2010 4580
     Rok 2011 5223
     Rok 2012 5897
     Rok 2013 4175
     Rok 2014 4464
     Rok 2015 3441
     Rok 2016 2021
     Rok 2017 1233
   Decyzje i inne akty administracyjne 2185
     Rok 2006 602
     Rok 2007 2748
     Rok 2009 642
     Rok 2011 966
     Rok 2012 495
     Rok 2013 917
     Rok 2014 704
     Rok 2015 910
     Rok 2016 523
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 4347
     Rok 2003 1699
     Rok 2004 691
     Rok 2006 1310
     Rok 2007 4998
     Rok 2008 3136
     Rok 2009 949
     Rok 2010 4539
     Rok 2011 1262
     Rok 2012 2585
     Rok 2013 2982
     Rok 2014 2663
     Rok 2015 1579
     Rok 2016 1692
     Rok 2017 630
   Akty Prawne 985
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 25385
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9331
   Kontrole zewnętrzne 2974
   Podatki i opłaty lokalne 2775
     Deklaracje i informacje podatkowe 888
     Podatek od nieruchomości 1322
     Podatek od środków transportowych 598
     Podatek rolny 831
     Podatek leśny 621
     Opłata targowa 686
Budżet
   Budżet 3472
     Sprawozdania z wykonania budżetu 966
     Opinie RIO 426
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 415
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 454
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 473
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 354
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 694
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 707
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 849
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 615
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 640
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 341
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 389
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 344
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 236
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 196
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 13
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 26569
     Rok 2017 5597
     Rok 2016 6624
     Rok 2015 13547
     Rok 2014 7703
     Rok 2013 6160
     Rok 2012 5731
     Rok 2011 2303
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 2155
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 206
   Gminny Ośrodek Kultury 1791
     Kontakt 612
     Statut 470
   Gminna Biblioteka Publiczna 1213
   Zakład Usług Komunalnych 19482
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 652
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1263
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 784
     Urząd 511
    ›    Kubicz Paweł 260
    ›    Filipkowska Teresa 334
    ›    Ślesińska Jolanta 328
    ›    Kowalska Ewa 255
    ›    Stawicka Elżbieta 477
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 417
    ›    Drążkowska Sabina 314
    ›    Bieńkowska Jadwiga 294
    ›    Jankowska Maria 239
    ›    Rulko Teresa 392
    ›    Barański Marek 314
    ›    Wiśniewski Krzysztof 296
     Radni 492
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 287
    ›    Czerwiński Piotr 334
    ›    Krezymon Mirosława 290
    ›    Marchlewicz Danuta 315
    ›    Lisińska Regina 302
    ›    Krusiński Andrzej 303
    ›    Kaldonek Tadeusz 305
    ›    Ruciński Jacek 293
    ›    Stańko Robert 289
    ›    Sugalski Roman 300
    ›    Kowalski Józef 260
    ›    Sargalski Robert 414
    ›    Romanowski Ryszard 246
    ›    Kromp Leszek 336
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1480
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 556
     Urząd 384
    ›    Kubicz Paweł 287
    ›    Filipkowska Teresa 286
     Radni 421
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 315
    ›    Krezymon Mirosława 305
    ›    Lisińska Regina 228
    ›    Marchlewicz Danuta 264
    ›    Czerwiński Piotr 269
    ›    Kaldonek Tadeusz 284
    ›    Kowalski Józef 251
    ›    Krusiński Andrzej 244
    ›    Kromp Leszek 244
    ›    Ruciński Jacek 248
    ›    Romanowski Ryszard 249
    ›    Sargalski Robert 288
    ›    Stańko Robert 344
    ›    Sugalski Roman 294
    ›    Wasielewski Bolesław 277
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 435
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 360
    ›    Grzegorz Bała 352
    ›    Wanda Domagalska 270
    ›    Leszek Kalinowski 281
    ›    Krzysztof Kamiński 242
    ›    Regina Lisińska 244
    ›    Danuta Marchlewicz 317
    ›    Jerzy Moszczyński 235
    ›    Anna Mówińska 280
    ›    Ryszard Romanowski 231
    ›    Jacek Ruciński 276
    ›    Mieczysława Samulewicz 277
    ›    Roman Sugalski 274
    ›    Roman Szczucki 254
     Burmistrz - Robert Stańko 721
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1379
     Burmistrz 803
     Urząd 586
    ›    Kubicz Paweł 272
    ›    Filipkowska Teresa 287
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 620
    ›    Kurzentkowski Jarosław 227
     Radni 730
    ›    Domagalska Wanda 328
    ›    Gorczyński Roman 327
    ›    Kalinowski Leszek 236
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 474
    ›    Kamiński Krzysztof 233
    ›    Lisińska Regina 213
    ›    Marchlewicz Danuta 239
    ›    Moszczyński Jerzy 187
    ›    Mówińska Anna 372
    ›    Romanowski Ryszard 209
    ›    Ruciński Jacek 207
    ›    Samulewicz Mieczysława 216
    ›    Sugalski Roman 204
    ›    Szczucki Roman 200
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1033
     Burmistrz 512
     Urząd 460
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 282
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 248
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 536
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 207
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 201
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 196
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 249
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 204
     Radni 314
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 150
    ›    Domagalska Wanda 132
    ›    Kalinowski Leszek 148
    ›    Kamiński Krzysztof 163
    ›    Lisińska Regina 161
    ›    Gorczyński Roman 173
    ›    Marchlewicz Danuta 183
    ›    Moszczyński Jerzy 139
    ›    Mówińska Anna 159
    ›    Romanowski Ryszard 153
    ›    Ruciński Jacek 173
    ›    Samulewicz Mieczysława 175
    ›    Sugalski Roman 127
    ›    Szczucki Roman 139
    ›    Krzemieniewski Bogdan 160
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1604
     Burmistrz - Robert Stańko 542
     Sekretarz - Paweł Kubicz 461
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 308
     Radni 449
    ›    Domagalska Wanda 125
    ›    Gorczyński Roman 180
    ›    Kalinowski Leszek 144
    ›    Kamiński Krzysztof 128
    ›    Kromp Leszek 146
    ›    Krzemieniewski Bogdan 121
    ›    Lisińska Regina 127
    ›    Marchlewicz Danuta 151
    ›    Moszczyński Jerzy 122
    ›    Mówińska Anna 111
    ›    Romanowski Ryszard 113
    ›    Ruciński Jacek 126
    ›    Samulewicz Mieczysława 122
    ›    Sugalski Roman 115
    ›    Szczucki Roman 105
     Dyrektorzy i Kierownicy 610
    ›    Andrzejewska Grażyna 302
    ›    Andrzejewska Krystyna 177
    ›    Bieńkowska Jadwiga 156
    ›    Jankowska Maria 140
    ›    Kinicki Tomasz 159
    ›    Kurzentkowski Jarosław 172
    ›    Rozwadowska Gabriela 167
    ›    Stawicka Elżbieta 162
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1090
     Burmistrz - Robert Stańko 635
     Sekretarz - Paweł Kubicz 404
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 508
     Radni 455
    ›    Domagalska Wanda 133
    ›    Kalinowski Leszek 123
    ›    Kinicki Tomasz 144
    ›    Krezymon Mirosława 124
    ›    Krzemieniewski Bogdan 232
    ›    Kućmin Mariusz 331
    ›    Lisińska Regina 125
    ›    Luda Marzena 129
    ›    Moszczyński Jerzy 128
    ›    Ostrowski Bogusław 117
    ›    Pawłowski Jarosław 110
    ›    Pokorski Wojciech 144
    ›    Ruciński Jacek 127
    ›    Świdziński Witold 148
    ›    Zielaziński Jan 134
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 227
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 211
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 346
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 200
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 319
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1022
     Burmistrz - Robert Stańko 525
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 438
     Radni 270
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 115
    ›    Wanda Domagalska 138
    ›    Leszek Kalinowski 117
    ›    Tomasz Kinicki 137
    ›    Mirosława Krezymon 120
    ›    Bogdan Krzemieniewski 119
    ›    Mariusz Kućmin 123
    ›    Regina Lisińska 106
    ›    Marzena Luda 118
    ›    Jerzy Moszczyński 112
    ›    Bogusław Ostrowski 123
    ›    Jarosław Pawłowski 255
    ›    Wojciech Pokorski 111
    ›    Jacek Ruciński 136
    ›    Jan Zielaziński 98
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 374
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 351
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 207
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 222
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 192
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 333
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 260
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 256
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1170
     Burmistrz - Robert Stańko 691
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 701
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 499
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 479
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 481
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 426
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 200
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 209
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 213
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 221
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 412
     Radni 328
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 133
    ›    Wanda Domagalska 97
    ›    Leszek Kalinowski 91
    ›    Tomasz Kinicki 99
    ›    Mirosława Krezymon 88
    ›    Bogdan Krzemieniewski 86
    ›    Mariusz Kućmin 149
    ›    Regina Lisińska 85
    ›    Marzena Luda 99
    ›    Jerzy Moszczyński 85
    ›    Bogusław Ostrowski 98
    ›    Jarosław Pawłowski 70
    ›    Wojciech Pokorski 84
    ›    Jacek Ruciński 90
    ›    Jan Zielaziński 80
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1092
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 164
     Burmistrz - Robert Stańko 572
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 390
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 300
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 179
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 173
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 155
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 174
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 186
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 240
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 155
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 151
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 169
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 165
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 193
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 230
     Radni 321
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 114
    ›    Wanda Domagalska 85
    ›    Leszek Kalinowski 87
    ›    Tomasz Kinicki 156
    ›    Mirosława Krezymon 102
    ›    Bogdan Krzemieniewski 70
    ›    Mariusz Kućmin 114
    ›    Regina Lisińska 83
    ›    Marzena Luda 88
    ›    Jerzy Moszczyński 75
    ›    Bogusław Ostrowski 100
    ›    Jarosław Pawłowski 71
    ›    Wojciech Pokorski 94
    ›    Jacek Ruciński 113
    ›    Jan Zielaziński 125
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 99
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 642
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 270
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 199
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 161
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 174
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 149
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 151
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 146
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 148
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 140
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 122
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 137
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 129
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 119
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 141
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 129
     Radni 281
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 71
    ›    Jerzy Andrzejewski 81
    ›    Jerzy Kopistecki 58
    ›    Tomasz Kwiatkowski 63
    ›    Regina Lisińska 66
    ›    Justyna Łubińska 83
    ›    Janina Majkowska 57
    ›    Jerzy Moszczyński 55
    ›    Henryk Murawski 68
    ›    Marcin Murawski 60
    ›    Jerzy Osik 74
    ›    Jarosław Pawłowski 50
    ›    Wojciech Pokorski 54
    ›    Jerzy Rejentowicz 135
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 76
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 595
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 308
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 109
     Sekretarz - Radosław Przybylski 122
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 104
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 113
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 74
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 70
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 74
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 94
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 60
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 67
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 70
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 65
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 63
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 75
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 85
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 151
     Radni 133
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 87
    ›    Jerzy Andrzejewski 44
    ›    Jerzy Kopistecki 44
    ›    Tomasz Kwiatkowski 43
    ›    Regina Lisińska 31
    ›    Justyna Łubińska 42
    ›    Janina Majkowska 39
    ›    Jerzy Moszczyński 27
    ›    Henryk Murawski 49
    ›    Marcin Murawski 27
    ›    Jerzy Osik 47
    ›    Jarosław Pawłowski 27
    ›    Wojciech Pokorski 40
    ›    Jerzy Rejentowicz 51
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 48
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 137
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 48
     Sekretarz - Radosław Przybylski 41
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 30
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 34
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 35
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 29
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 29
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 34
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 22
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 29
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 28
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 26
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 22
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 22
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 23
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 22
     Radni 60
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 53
    ›    Jerzy Andrzejewski 25
    ›    Jerzy Kopistecki 20
    ›    Tomasz Kwiatkowski 20
    ›    Regina Lisińska 23
    ›    Justyna Łubińska 22
    ›    Janina Majkowska 20
    ›    Jerzy Moszczyński 18
    ›    Henryk Murawski 31
    ›    Marcin Murawski 15
    ›    Jerzy Osik 27
    ›    Jarosław Pawłowski 18
    ›    Wojciech Pokorski 22
    ›    Jerzy Rejentowicz 20
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 27
GOPS
   Statut 1332
   Struktura 1489
   Działalność GOPS 1387
   Aktualności 2183
   Projekty EFS 1066
   Inne 1393
   Świadczenia rodzinne 1700
     druki do pobrania 677
   Fundusz alimentacyjny 987
     druki do pobrania 452
Oświata
   Aktualności 688
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 86
     Pracodawcy 257
     Stypendia szkolne 243
   Dotacje dla szkół niepublicznych 118
   ZS Górzno 1721
   Niepubl. SP Gołkowo 1226
   SP SPSK Miesiączkowo 1258
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1225
   Liceum 1097
Sołectwa
   Statut Sołectw 1396
Inne
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 59
   Petycje 221
     2016 Rok 76
     2017 Rok 88
   Rejestry i ewidencje 1239
     Rejestr skarg i wniosków 454
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 406
   Informacje nieudostępnione 1127
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1052
   Redakcja Biuletynu 1167
   Słownik Skrótów 114
   Ochrona danych osobowych 129
Archiwum
   Rok 2003 399
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1350
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 569
    ›    Nowak Adela 816
    ›    Ślesińska Jolanta 453
    ›    Kowalska Ewa 422
    ›    Stawicka Elżbieta 390
    ›    Filipkowska Teresa 390
    ›    Wiśniewski Krzysztof 249
    ›    Drążkowska Sabina 276
    ›    Barański Marek 276
    ›    Jankowska Maria 267
    ›    Rulko Teresa 266
    ›    Bieńkowska Jadwiga 241
    ›    Tylicki Stefan 256
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 246
    ›    Krusiński Andrzej 239
    ›    Krezymon Mirosława 247
    ›    Marchlewicz Danuta 257
    ›    Lisińska Regina 234
    ›    Wasielewski Bolesław 367
    ›    Kaldonek Tadeusz 225
    ›    Ruciński Jacek 253
    ›    Czerwiński Piotr 249
    ›    Stańko Robert 309
    ›    Kromp Leszek 223
    ›    Sugalski Roman 258
    ›    Kowalski Józef 229
    ›    Sargalski Robert 240
    ›    Romanowski Ryszard 219
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1209
   Rok 2004 390
    ›    Kubicz Paweł 378
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 366
    ›    Ślesińska Jolanta 377
    ›    Kowalska Ewa 372
    ›    Stawicka Elżbieta 372
    ›    Filipkowska Teresa 369
    ›    Wiśniewski Krzysztof 353
    ›    Drążkowska Sabina 368
    ›    Barański Marek 364
    ›    Jankowska Maria 519
    ›    Rulko Teresa 345
    ›    Bieńkowska Jadwiga 350
    ›    Tylicki Stefan 345
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 223
    ›    Mirosława Krezymon 390
    ›    Marchlewicz Danuta 344
    ›    Lisińska Regina 359
    ›    Krusiński Andrzej 383
    ›    Wasielewski Bolesław 206
    ›    Kaldonek Tadeusz 388
    ›    Ruciński Jacek 392
    ›    Czerwiński Piotr 384
    ›    Stańko Robert 372
    ›    Kromp Leszek 383
    ›    Sugalski Roman 352
    ›    Kowalski Józef 382
    ›    Sargalski Robert 376
    ›    Romanowski Ryszard 405
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 100
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4694
   Rok 2005 380
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31545
   Rok 2006 360
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6456
   Rok 2007 384
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12658
   Rok 2008 410
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10060
   Rok 2009 447
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 51594
   Rok 2010 482
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1184
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1086
     Wybory samorządowe 6282
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8782
   Rok 2011 521
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1606
   Rok 2012 432
   Rok 2013 478
     Informacje biura rady 7951
   Rok 2014 556
     Informacje biura rady 204
   Rok 2015 667
     Obwieszczenia, zawiadomienia 231
     Oświata - Aktualności 4200