główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN914648
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ150453
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 150453
   Godziny urzędowania 3176
   Kontakt 3761
   Zadania 3180
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 5965
   Sekretarz 3992
   Skarbnik 2753
   Rada Miejska 5221
     Przewodniczący Rady 1512
     Skład Rady 2067
     Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji 1273
     Kontakt z radnymi 958
   Komisje Rady 3240
Wybory
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 956
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1487
   Wybory Samorządowe 2014 r. 4022
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1311
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1294
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 543
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 1069
   Rejestr wyborców 110
   Wybory Samorządowe 2018 r. 135
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 3031
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1575
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 590
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1391
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2832
   Statut 3054
   Regulamin 2006
   Uchwały 6961
     Projekty Uchwał 732
     Rok 2018 235
     Rok 2017 668
     Rok 2016 566
    ›    IV kwartał 443
    ›    III kwartał 215
    ›    II kwartał 317
    ›    I kwartał 340
     Rok 2015 866
    ›    I kwartał 1227
    ›    II kwartał 609
    ›    III kwartał 316
    ›    IV kwartał 488
     Rok 2014 1042
    ›    IV kwartał 980
    ›    III kwartał 692
    ›    II kwartał 797
    ›    I kwartał 936
     Rok 2013 838
    ›    IV Kwartał 1463
    ›    III kwartał 857
    ›    II kwartał 925
    ›    I kwartał 525
     Rok 2012 1099
    ›    I kwartał 960
    ›    II kwartał 1519
    ›    III kwartał 861
    ›    IV kwartał 1896
     Rok 2011 881
    ›    IV kwartał 1566
    ›    III kwartał 796
    ›    II kwartał 1082
    ›    I kwartał 917
     Rok 2010 656
    ›    I Kwartał 1288
    ›    II Kwartał 945
    ›    III Kwartał 1698
    ›    IV Kwartał 1927
     Rok 2009 655
    ›    IV Kwartał 1346
    ›    III Kwartał 1774
    ›    II Kwartał 1207
    ›    I Kwartał 1225
     Rok 2008 753
    ›    IV Kwartał 1762
    ›    III Kwartał 1261
    ›    II Kwartał 1671
    ›    I Kwartał 1345
     Rok 2007 696
    ›    IV Kwartał 2397
    ›    III Kwartał 1145
    ›    II Kwartał 1267
    ›    I Kwartał 1305
     Rok 2006 595
    ›    IV Kwartał 2689
    ›    III Kwartał 1528
    ›    II Kwartał 867
    ›    I Kwartał 1532
     Rok 2005 599
    ›    IV Kwartał 1388
    ›    III Kwartał 388
    ›    II Kwartał 1336
    ›    I Kwartał 1656
     Rok 2004 461
    ›    IV Kwartał 2737
    ›    III Kwartał 694
    ›    II Kwartał 1761
    ›    I Kwartał 645
     Rok 2003 599
    ›    I Kwartał 471
    ›    II Kwartał 467
    ›    III Kwartał 952
    ›    IV Kwartał 946
     Rok 2002 479
    ›    IV Kwartał 763
   Rejestr Zarządzeń 6901
     Rok 2002 702
     Rok 2003 2300
     Rok 2004 3803
     Rok 2005 1307
     Rok 2006 4522
     Rok 2007 2764
     Rok 2010 4668
     Rok 2011 5343
     Rok 2012 6019
     Rok 2013 4298
     Rok 2014 4592
     Rok 2015 3557
     Rok 2016 2169
     Rok 2017 2074
     Rok 2018 562
   Decyzje i inne akty administracyjne 2422
     Rok 2006 656
     Rok 2007 2830
     Rok 2009 697
     Rok 2011 1029
     Rok 2012 539
     Rok 2013 989
     Rok 2014 756
     Rok 2015 958
     Rok 2016 603
     Rok 2018 136
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 4780
     Rok 2003 1880
     Rok 2004 750
     Rok 2006 1376
     Rok 2007 5064
     Rok 2008 3196
     Rok 2009 1018
     Rok 2010 4653
     Rok 2011 1321
     Rok 2012 2660
     Rok 2013 3077
     Rok 2014 2718
     Rok 2015 1642
     Rok 2016 1787
     Rok 2017 1342
     Rok 2018 390
   Akty Prawne 1134
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 27231
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9590
   Kontrole zewnętrzne 3148
   Podatki i opłaty lokalne 3082
     Deklaracje i informacje podatkowe 1073
     Podatek od nieruchomości 1512
     Podatek od środków transportowych 683
     Podatek rolny 921
     Podatek leśny 710
     Opłata targowa 751
Budżet
   Budżet 3856
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1086
     Opinie RIO 512
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 460
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 498
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 522
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 410
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 745
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 753
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 883
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 675
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 684
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 384
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 434
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 377
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 279
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 261
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 175
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 27752
     Rok 2018 4096
     Rok 2017 15020
     Rok 2016 7476
     Rok 2015 16476
     Rok 2014 7855
     Rok 2013 6269
     Rok 2012 5851
     Rok 2011 2379
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 5713
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 370
   Gminny Ośrodek Kultury 1958
     Kontakt 664
     Statut 511
   Gminna Biblioteka Publiczna 1352
   Zakład Usług Komunalnych 29469
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 787
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1419
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 837
     Urząd 547
    ›    Kubicz Paweł 295
    ›    Filipkowska Teresa 371
    ›    Ślesińska Jolanta 369
    ›    Kowalska Ewa 307
    ›    Stawicka Elżbieta 521
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 489
    ›    Drążkowska Sabina 349
    ›    Bieńkowska Jadwiga 335
    ›    Jankowska Maria 276
    ›    Rulko Teresa 441
    ›    Barański Marek 350
    ›    Wiśniewski Krzysztof 340
     Radni 569
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 331
    ›    Czerwiński Piotr 377
    ›    Krezymon Mirosława 326
    ›    Marchlewicz Danuta 358
    ›    Lisińska Regina 340
    ›    Krusiński Andrzej 347
    ›    Kaldonek Tadeusz 361
    ›    Ruciński Jacek 334
    ›    Stańko Robert 341
    ›    Sugalski Roman 354
    ›    Kowalski Józef 303
    ›    Sargalski Robert 476
    ›    Romanowski Ryszard 282
    ›    Kromp Leszek 383
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1593
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 605
     Urząd 422
    ›    Kubicz Paweł 322
    ›    Filipkowska Teresa 310
     Radni 486
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 353
    ›    Krezymon Mirosława 342
    ›    Lisińska Regina 255
    ›    Marchlewicz Danuta 297
    ›    Czerwiński Piotr 316
    ›    Kaldonek Tadeusz 344
    ›    Kowalski Józef 292
    ›    Krusiński Andrzej 283
    ›    Kromp Leszek 278
    ›    Ruciński Jacek 286
    ›    Romanowski Ryszard 275
    ›    Sargalski Robert 323
    ›    Stańko Robert 385
    ›    Sugalski Roman 339
    ›    Wasielewski Bolesław 315
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 483
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 403
    ›    Grzegorz Bała 387
    ›    Wanda Domagalska 304
    ›    Leszek Kalinowski 322
    ›    Krzysztof Kamiński 282
    ›    Regina Lisińska 283
    ›    Danuta Marchlewicz 362
    ›    Jerzy Moszczyński 265
    ›    Anna Mówińska 346
    ›    Ryszard Romanowski 265
    ›    Jacek Ruciński 317
    ›    Mieczysława Samulewicz 317
    ›    Roman Sugalski 318
    ›    Roman Szczucki 287
     Burmistrz - Robert Stańko 783
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1507
     Burmistrz 850
     Urząd 618
    ›    Kubicz Paweł 313
    ›    Filipkowska Teresa 329
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 658
    ›    Kurzentkowski Jarosław 256
     Radni 786
    ›    Domagalska Wanda 363
    ›    Gorczyński Roman 393
    ›    Kalinowski Leszek 280
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 524
    ›    Kamiński Krzysztof 274
    ›    Lisińska Regina 250
    ›    Marchlewicz Danuta 281
    ›    Moszczyński Jerzy 228
    ›    Mówińska Anna 416
    ›    Romanowski Ryszard 247
    ›    Ruciński Jacek 241
    ›    Samulewicz Mieczysława 255
    ›    Sugalski Roman 245
    ›    Szczucki Roman 245
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1163
     Burmistrz 550
     Urząd 496
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 311
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 286
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 585
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 252
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 233
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 232
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 291
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 240
     Radni 388
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 186
    ›    Domagalska Wanda 170
    ›    Kalinowski Leszek 184
    ›    Kamiński Krzysztof 197
    ›    Lisińska Regina 191
    ›    Gorczyński Roman 204
    ›    Marchlewicz Danuta 220
    ›    Moszczyński Jerzy 169
    ›    Mówińska Anna 189
    ›    Romanowski Ryszard 187
    ›    Ruciński Jacek 204
    ›    Samulewicz Mieczysława 214
    ›    Sugalski Roman 154
    ›    Szczucki Roman 175
    ›    Krzemieniewski Bogdan 189
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1726
     Burmistrz - Robert Stańko 585
     Sekretarz - Paweł Kubicz 508
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 352
     Radni 510
    ›    Domagalska Wanda 162
    ›    Gorczyński Roman 213
    ›    Kalinowski Leszek 179
    ›    Kamiński Krzysztof 155
    ›    Kromp Leszek 178
    ›    Krzemieniewski Bogdan 147
    ›    Lisińska Regina 160
    ›    Marchlewicz Danuta 190
    ›    Moszczyński Jerzy 150
    ›    Mówińska Anna 148
    ›    Romanowski Ryszard 149
    ›    Ruciński Jacek 156
    ›    Samulewicz Mieczysława 148
    ›    Sugalski Roman 141
    ›    Szczucki Roman 141
     Dyrektorzy i Kierownicy 654
    ›    Andrzejewska Grażyna 349
    ›    Andrzejewska Krystyna 210
    ›    Bieńkowska Jadwiga 179
    ›    Jankowska Maria 174
    ›    Kinicki Tomasz 196
    ›    Kurzentkowski Jarosław 200
    ›    Rozwadowska Gabriela 193
    ›    Stawicka Elżbieta 191
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1208
     Burmistrz - Robert Stańko 671
     Sekretarz - Paweł Kubicz 437
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 549
     Radni 503
    ›    Domagalska Wanda 165
    ›    Kalinowski Leszek 149
    ›    Kinicki Tomasz 182
    ›    Krezymon Mirosława 154
    ›    Krzemieniewski Bogdan 265
    ›    Kućmin Mariusz 362
    ›    Lisińska Regina 154
    ›    Luda Marzena 155
    ›    Moszczyński Jerzy 158
    ›    Ostrowski Bogusław 150
    ›    Pawłowski Jarosław 136
    ›    Pokorski Wojciech 173
    ›    Ruciński Jacek 153
    ›    Świdziński Witold 183
    ›    Zielaziński Jan 165
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 262
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 248
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 381
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 229
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 361
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1136
     Burmistrz - Robert Stańko 562
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 483
     Radni 331
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 154
    ›    Wanda Domagalska 175
    ›    Leszek Kalinowski 147
    ›    Tomasz Kinicki 174
    ›    Mirosława Krezymon 147
    ›    Bogdan Krzemieniewski 168
    ›    Mariusz Kućmin 159
    ›    Regina Lisińska 132
    ›    Marzena Luda 151
    ›    Jerzy Moszczyński 139
    ›    Bogusław Ostrowski 157
    ›    Jarosław Pawłowski 290
    ›    Wojciech Pokorski 150
    ›    Jacek Ruciński 170
    ›    Jan Zielaziński 134
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 410
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 385
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 264
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 297
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 246
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 365
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 319
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 309
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1298
     Burmistrz - Robert Stańko 734
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 748
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 529
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 514
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 522
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 487
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 236
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 250
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 254
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 256
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 460
     Radni 380
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 169
    ›    Wanda Domagalska 125
    ›    Leszek Kalinowski 125
    ›    Tomasz Kinicki 137
    ›    Mirosława Krezymon 114
    ›    Bogdan Krzemieniewski 122
    ›    Mariusz Kućmin 176
    ›    Regina Lisińska 116
    ›    Marzena Luda 133
    ›    Jerzy Moszczyński 117
    ›    Bogusław Ostrowski 125
    ›    Jarosław Pawłowski 104
    ›    Wojciech Pokorski 115
    ›    Jacek Ruciński 122
    ›    Jan Zielaziński 110
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1235
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 196
     Burmistrz - Robert Stańko 613
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 432
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 344
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 217
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 203
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 186
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 203
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 230
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 273
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 183
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 187
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 200
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 203
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 236
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 267
     Radni 375
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 151
    ›    Wanda Domagalska 109
    ›    Leszek Kalinowski 118
    ›    Tomasz Kinicki 192
    ›    Mirosława Krezymon 130
    ›    Bogdan Krzemieniewski 99
    ›    Mariusz Kućmin 146
    ›    Regina Lisińska 110
    ›    Marzena Luda 116
    ›    Jerzy Moszczyński 101
    ›    Bogusław Ostrowski 135
    ›    Jarosław Pawłowski 102
    ›    Wojciech Pokorski 135
    ›    Jacek Ruciński 152
    ›    Jan Zielaziński 187
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 125
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 800
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 405
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 245
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 205
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 228
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 200
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 200
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 205
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 184
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 182
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 167
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 175
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 175
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 153
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 182
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 165
     Radni 352
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 113
    ›    Jerzy Andrzejewski 116
    ›    Jerzy Kopistecki 94
    ›    Tomasz Kwiatkowski 89
    ›    Regina Lisińska 93
    ›    Justyna Łubińska 120
    ›    Janina Majkowska 99
    ›    Jerzy Moszczyński 84
    ›    Henryk Murawski 101
    ›    Marcin Murawski 84
    ›    Jerzy Osik 103
    ›    Jarosław Pawłowski 75
    ›    Wojciech Pokorski 84
    ›    Jerzy Rejentowicz 160
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 104
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 772
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 363
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 173
     Sekretarz - Radosław Przybylski 165
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 144
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 160
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 116
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 102
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 114
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 138
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 92
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 108
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 112
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 103
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 100
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 109
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 128
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 196
     Radni 203
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 141
    ›    Jerzy Andrzejewski 83
    ›    Jerzy Kopistecki 84
    ›    Tomasz Kwiatkowski 92
    ›    Regina Lisińska 71
    ›    Justyna Łubińska 84
    ›    Janina Majkowska 78
    ›    Jerzy Moszczyński 65
    ›    Henryk Murawski 92
    ›    Marcin Murawski 66
    ›    Jerzy Osik 95
    ›    Jarosław Pawłowski 69
    ›    Wojciech Pokorski 85
    ›    Jerzy Rejentowicz 92
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 71
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 534
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 172
     Sekretarz - Radosław Przybylski 153
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 107
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 120
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 111
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 88
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 96
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 92
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 95
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 103
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 99
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 91
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 82
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 83
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 88
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 72
     Radni 182
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 111
    ›    Jerzy Andrzejewski 70
    ›    Jerzy Kopistecki 65
    ›    Tomasz Kwiatkowski 59
    ›    Regina Lisińska 65
    ›    Justyna Łubińska 74
    ›    Janina Majkowska 53
    ›    Jerzy Moszczyński 53
    ›    Henryk Murawski 77
    ›    Marcin Murawski 52
    ›    Jerzy Osik 83
    ›    Jarosław Pawłowski 67
    ›    Wojciech Pokorski 68
    ›    Jerzy Rejentowicz 75
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 79
GOPS
   Statut 1471
   Struktura 1713
   Działalność GOPS 1585
   Aktualności 2429
   Projekty EFS 1187
   Inne 1552
   Świadczenia rodzinne 1862
     druki do pobrania 725
   Fundusz alimentacyjny 1103
     druki do pobrania 494
Oświata
   Aktualności 949
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 202
     Pracodawcy 342
     Stypendia szkolne 307
   Dotacje dla szkół niepublicznych 341
   ZS Górzno 1980
   Niepubl. SP Gołkowo 1370
   SP SPSK Miesiączkowo 1443
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1346
   Liceum 1226
Sołectwa
   Statut Sołectw 1550
Inne
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 191
   Petycje 401
     2016 Rok 114
     2017 Rok 226
     2018 Rok 42
   Rejestry i ewidencje 1375
     Rejestr skarg i wniosków 497
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 441
   Informacje nieudostępnione 1249
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1216
   Redakcja Biuletynu 1289
   Słownik Skrótów 243
   Ochrona danych osobowych 299
Archiwum
   Rok 2003 529
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1399
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 604
    ›    Nowak Adela 844
    ›    Ślesińska Jolanta 480
    ›    Kowalska Ewa 455
    ›    Stawicka Elżbieta 428
    ›    Filipkowska Teresa 415
    ›    Wiśniewski Krzysztof 272
    ›    Drążkowska Sabina 312
    ›    Barański Marek 308
    ›    Jankowska Maria 296
    ›    Rulko Teresa 296
    ›    Bieńkowska Jadwiga 261
    ›    Tylicki Stefan 280
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 275
    ›    Krusiński Andrzej 270
    ›    Krezymon Mirosława 279
    ›    Marchlewicz Danuta 293
    ›    Lisińska Regina 266
    ›    Wasielewski Bolesław 396
    ›    Kaldonek Tadeusz 258
    ›    Ruciński Jacek 283
    ›    Czerwiński Piotr 278
    ›    Stańko Robert 342
    ›    Kromp Leszek 249
    ›    Sugalski Roman 293
    ›    Kowalski Józef 266
    ›    Sargalski Robert 266
    ›    Romanowski Ryszard 254
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1275
   Rok 2004 500
    ›    Kubicz Paweł 407
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 412
    ›    Ślesińska Jolanta 417
    ›    Kowalska Ewa 423
    ›    Stawicka Elżbieta 415
    ›    Filipkowska Teresa 419
    ›    Wiśniewski Krzysztof 391
    ›    Drążkowska Sabina 420
    ›    Barański Marek 395
    ›    Jankowska Maria 560
    ›    Rulko Teresa 371
    ›    Bieńkowska Jadwiga 406
    ›    Tylicki Stefan 392
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 260
    ›    Mirosława Krezymon 432
    ›    Marchlewicz Danuta 385
    ›    Lisińska Regina 402
    ›    Krusiński Andrzej 421
    ›    Wasielewski Bolesław 248
    ›    Kaldonek Tadeusz 421
    ›    Ruciński Jacek 434
    ›    Czerwiński Piotr 437
    ›    Stańko Robert 407
    ›    Kromp Leszek 428
    ›    Sugalski Roman 401
    ›    Kowalski Józef 426
    ›    Sargalski Robert 412
    ›    Romanowski Ryszard 436
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 127
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4742
   Rok 2005 487
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31611
   Rok 2006 456
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6542
   Rok 2007 500
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12738
   Rok 2008 532
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10131
   Rok 2009 550
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 53316
   Rok 2010 626
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1243
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1155
     Wybory samorządowe 6413
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8873
   Rok 2011 654
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1671
   Rok 2012 562
   Rok 2013 599
     Informacje biura rady 8036
   Rok 2014 683
     Informacje biura rady 266
   Rok 2015 800
     Obwieszczenia, zawiadomienia 295
     Oświata - Aktualności 4276