główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN971654
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ154555
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 154555
   Godziny urzędowania 3265
   Kontakt 4037
   Zadania 3238
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 6061
   Sekretarz 4054
   Skarbnik 2798
   Rada Miejska 5342
     Przewodniczący Rady 1543
     Skład Rady 2107
     Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji 1386
     Kontakt z radnymi 982
   Komisje Rady 3277
Wybory
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1030
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1565
   Wybory Samorządowe 2014 r. 4101
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1368
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1349
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 569
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 1131
   Rejestr wyborców 133
   Wybory Samorządowe 2018 r. 229
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 3102
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1609
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 612
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1439
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2861
   Statut 3107
   Regulamin 2051
   Uchwały 7166
     Projekty Uchwał 757
     Rok 2018 561
     Rok 2017 828
     Rok 2016 585
    ›    IV kwartał 525
    ›    III kwartał 260
    ›    II kwartał 385
    ›    I kwartał 393
     Rok 2015 892
    ›    I kwartał 1301
    ›    II kwartał 657
    ›    III kwartał 350
    ›    IV kwartał 555
     Rok 2014 1071
    ›    IV kwartał 1087
    ›    III kwartał 751
    ›    II kwartał 837
    ›    I kwartał 987
     Rok 2013 852
    ›    IV Kwartał 1537
    ›    III kwartał 902
    ›    II kwartał 971
    ›    I kwartał 553
     Rok 2012 1115
    ›    I kwartał 986
    ›    II kwartał 1561
    ›    III kwartał 886
    ›    IV kwartał 1957
     Rok 2011 896
    ›    IV kwartał 1617
    ›    III kwartał 826
    ›    II kwartał 1126
    ›    I kwartał 956
     Rok 2010 669
    ›    I Kwartał 1336
    ›    II Kwartał 974
    ›    III Kwartał 1742
    ›    IV Kwartał 1971
     Rok 2009 666
    ›    IV Kwartał 1382
    ›    III Kwartał 1813
    ›    II Kwartał 1235
    ›    I Kwartał 1258
     Rok 2008 765
    ›    IV Kwartał 1821
    ›    III Kwartał 1294
    ›    II Kwartał 1720
    ›    I Kwartał 1373
     Rok 2007 705
    ›    IV Kwartał 2434
    ›    III Kwartał 1170
    ›    II Kwartał 1298
    ›    I Kwartał 1332
     Rok 2006 606
    ›    IV Kwartał 2732
    ›    III Kwartał 1560
    ›    II Kwartał 882
    ›    I Kwartał 1562
     Rok 2005 609
    ›    IV Kwartał 1416
    ›    III Kwartał 401
    ›    II Kwartał 1366
    ›    I Kwartał 1689
     Rok 2004 472
    ›    IV Kwartał 2779
    ›    III Kwartał 710
    ›    II Kwartał 1800
    ›    I Kwartał 660
     Rok 2003 610
    ›    I Kwartał 498
    ›    II Kwartał 493
    ›    III Kwartał 988
    ›    IV Kwartał 972
     Rok 2002 491
    ›    IV Kwartał 806
   Rejestr Zarządzeń 7263
     Rok 2002 715
     Rok 2003 2342
     Rok 2004 3837
     Rok 2005 1320
     Rok 2006 4574
     Rok 2007 2792
     Rok 2010 4740
     Rok 2011 5421
     Rok 2012 6128
     Rok 2013 4434
     Rok 2014 4721
     Rok 2015 3653
     Rok 2016 2310
     Rok 2017 2298
     Rok 2018 1153
   Decyzje i inne akty administracyjne 2497
     Rok 2006 666
     Rok 2007 2860
     Rok 2009 708
     Rok 2011 1039
     Rok 2012 548
     Rok 2013 999
     Rok 2014 764
     Rok 2015 969
     Rok 2016 612
     Rok 2018 197
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 4916
     Rok 2003 1902
     Rok 2004 767
     Rok 2006 1392
     Rok 2007 5111
     Rok 2008 3222
     Rok 2009 1065
     Rok 2010 4699
     Rok 2011 1359
     Rok 2012 2693
     Rok 2013 3124
     Rok 2014 2759
     Rok 2015 1687
     Rok 2016 1859
     Rok 2017 1549
     Rok 2018 837
   Akty Prawne 1165
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 27755
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9718
   Kontrole zewnętrzne 3183
   Podatki i opłaty lokalne 3176
     Deklaracje i informacje podatkowe 1099
     Podatek od nieruchomości 1540
     Podatek od środków transportowych 693
     Podatek rolny 931
     Podatek leśny 772
     Opłata targowa 763
Budżet
   Budżet 3940
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1154
     Opinie RIO 570
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 468
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 508
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 532
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 424
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 753
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 761
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 891
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 683
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 693
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 393
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 449
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 389
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 290
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 275
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 207
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2018 23
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 28307
     Rok 2018 10376
     Rok 2017 15987
     Rok 2016 7515
     Rok 2015 17929
     Rok 2014 7889
     Rok 2013 6305
     Rok 2012 5886
     Rok 2011 2390
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 7950
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 420
   Gminny Ośrodek Kultury 2008
     Kontakt 688
     Statut 533
   Gminna Biblioteka Publiczna 1405
   Zakład Usług Komunalnych 34701
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 882
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1510
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 924
     Urząd 616
    ›    Kubicz Paweł 373
    ›    Filipkowska Teresa 448
    ›    Ślesińska Jolanta 455
    ›    Kowalska Ewa 384
    ›    Stawicka Elżbieta 595
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 571
    ›    Drążkowska Sabina 436
    ›    Bieńkowska Jadwiga 423
    ›    Jankowska Maria 364
    ›    Rulko Teresa 544
    ›    Barański Marek 436
    ›    Wiśniewski Krzysztof 434
     Radni 647
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 418
    ›    Czerwiński Piotr 467
    ›    Krezymon Mirosława 412
    ›    Marchlewicz Danuta 446
    ›    Lisińska Regina 423
    ›    Krusiński Andrzej 439
    ›    Kaldonek Tadeusz 445
    ›    Ruciński Jacek 418
    ›    Stańko Robert 430
    ›    Sugalski Roman 442
    ›    Kowalski Józef 386
    ›    Sargalski Robert 574
    ›    Romanowski Ryszard 370
    ›    Kromp Leszek 480
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1678
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 677
     Urząd 483
    ›    Kubicz Paweł 386
    ›    Filipkowska Teresa 373
     Radni 558
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 427
    ›    Krezymon Mirosława 417
    ›    Lisińska Regina 333
    ›    Marchlewicz Danuta 372
    ›    Czerwiński Piotr 391
    ›    Kaldonek Tadeusz 417
    ›    Kowalski Józef 356
    ›    Krusiński Andrzej 359
    ›    Kromp Leszek 352
    ›    Ruciński Jacek 363
    ›    Romanowski Ryszard 349
    ›    Sargalski Robert 397
    ›    Stańko Robert 462
    ›    Sugalski Roman 414
    ›    Wasielewski Bolesław 388
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 551
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 477
    ›    Grzegorz Bała 461
    ›    Wanda Domagalska 377
    ›    Leszek Kalinowski 397
    ›    Krzysztof Kamiński 362
    ›    Regina Lisińska 357
    ›    Danuta Marchlewicz 438
    ›    Jerzy Moszczyński 338
    ›    Anna Mówińska 414
    ›    Ryszard Romanowski 338
    ›    Jacek Ruciński 395
    ›    Mieczysława Samulewicz 392
    ›    Roman Sugalski 392
    ›    Roman Szczucki 353
     Burmistrz - Robert Stańko 864
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1589
     Burmistrz 917
     Urząd 677
    ›    Kubicz Paweł 377
    ›    Filipkowska Teresa 392
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 719
    ›    Kurzentkowski Jarosław 319
     Radni 837
    ›    Domagalska Wanda 416
    ›    Gorczyński Roman 465
    ›    Kalinowski Leszek 334
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 585
    ›    Kamiński Krzysztof 330
    ›    Lisińska Regina 303
    ›    Marchlewicz Danuta 342
    ›    Moszczyński Jerzy 281
    ›    Mówińska Anna 461
    ›    Romanowski Ryszard 297
    ›    Ruciński Jacek 285
    ›    Samulewicz Mieczysława 299
    ›    Sugalski Roman 287
    ›    Szczucki Roman 294
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1223
     Burmistrz 608
     Urząd 544
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 367
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 343
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 633
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 307
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 285
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 287
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 349
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 299
     Radni 436
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 240
    ›    Domagalska Wanda 223
    ›    Kalinowski Leszek 237
    ›    Kamiński Krzysztof 254
    ›    Lisińska Regina 245
    ›    Gorczyński Roman 259
    ›    Marchlewicz Danuta 275
    ›    Moszczyński Jerzy 223
    ›    Mówińska Anna 244
    ›    Romanowski Ryszard 241
    ›    Ruciński Jacek 257
    ›    Samulewicz Mieczysława 269
    ›    Sugalski Roman 208
    ›    Szczucki Roman 228
    ›    Krzemieniewski Bogdan 242
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1786
     Burmistrz - Robert Stańko 634
     Sekretarz - Paweł Kubicz 563
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 403
     Radni 558
    ›    Domagalska Wanda 216
    ›    Gorczyński Roman 267
    ›    Kalinowski Leszek 231
    ›    Kamiński Krzysztof 208
    ›    Kromp Leszek 233
    ›    Krzemieniewski Bogdan 200
    ›    Lisińska Regina 212
    ›    Marchlewicz Danuta 244
    ›    Moszczyński Jerzy 204
    ›    Mówińska Anna 202
    ›    Romanowski Ryszard 203
    ›    Ruciński Jacek 210
    ›    Samulewicz Mieczysława 203
    ›    Sugalski Roman 196
    ›    Szczucki Roman 195
     Dyrektorzy i Kierownicy 702
    ›    Andrzejewska Grażyna 407
    ›    Andrzejewska Krystyna 267
    ›    Bieńkowska Jadwiga 233
    ›    Jankowska Maria 226
    ›    Kinicki Tomasz 252
    ›    Kurzentkowski Jarosław 254
    ›    Rozwadowska Gabriela 246
    ›    Stawicka Elżbieta 244
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1273
     Burmistrz - Robert Stańko 722
     Sekretarz - Paweł Kubicz 490
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 598
     Radni 550
    ›    Domagalska Wanda 217
    ›    Kalinowski Leszek 204
    ›    Kinicki Tomasz 236
    ›    Krezymon Mirosława 206
    ›    Krzemieniewski Bogdan 319
    ›    Kućmin Mariusz 417
    ›    Lisińska Regina 209
    ›    Luda Marzena 209
    ›    Moszczyński Jerzy 211
    ›    Ostrowski Bogusław 205
    ›    Pawłowski Jarosław 192
    ›    Pokorski Wojciech 227
    ›    Ruciński Jacek 208
    ›    Świdziński Witold 239
    ›    Zielaziński Jan 221
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 362
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 297
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 432
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 277
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 411
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1204
     Burmistrz - Robert Stańko 611
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 531
     Radni 378
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 206
    ›    Wanda Domagalska 229
    ›    Leszek Kalinowski 200
    ›    Tomasz Kinicki 228
    ›    Mirosława Krezymon 203
    ›    Bogdan Krzemieniewski 221
    ›    Mariusz Kućmin 214
    ›    Regina Lisińska 188
    ›    Marzena Luda 210
    ›    Jerzy Moszczyński 195
    ›    Bogusław Ostrowski 212
    ›    Jarosław Pawłowski 344
    ›    Wojciech Pokorski 204
    ›    Jacek Ruciński 225
    ›    Jan Zielaziński 189
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 460
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 436
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 316
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 359
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 296
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 417
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 378
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 362
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1359
     Burmistrz - Robert Stańko 792
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 805
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 579
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 562
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 573
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 541
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 285
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 298
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 311
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 302
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 509
     Radni 427
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 227
    ›    Wanda Domagalska 179
    ›    Leszek Kalinowski 180
    ›    Tomasz Kinicki 192
    ›    Mirosława Krezymon 168
    ›    Bogdan Krzemieniewski 175
    ›    Mariusz Kućmin 230
    ›    Regina Lisińska 172
    ›    Marzena Luda 187
    ›    Jerzy Moszczyński 171
    ›    Bogusław Ostrowski 178
    ›    Jarosław Pawłowski 160
    ›    Wojciech Pokorski 172
    ›    Jacek Ruciński 174
    ›    Jan Zielaziński 165
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1299
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 245
     Burmistrz - Robert Stańko 678
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 486
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 397
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 267
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 257
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 235
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 252
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 279
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 325
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 233
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 236
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 247
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 251
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 285
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 318
     Radni 426
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 205
    ›    Wanda Domagalska 161
    ›    Leszek Kalinowski 174
    ›    Tomasz Kinicki 252
    ›    Mirosława Krezymon 185
    ›    Bogdan Krzemieniewski 151
    ›    Mariusz Kućmin 209
    ›    Regina Lisińska 165
    ›    Marzena Luda 172
    ›    Jerzy Moszczyński 155
    ›    Bogusław Ostrowski 187
    ›    Jarosław Pawłowski 155
    ›    Wojciech Pokorski 190
    ›    Jacek Ruciński 205
    ›    Jan Zielaziński 240
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 178
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 869
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 490
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 295
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 253
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 283
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 256
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 253
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 253
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 239
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 230
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 220
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 223
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 229
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 202
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 234
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 214
     Radni 403
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 169
    ›    Jerzy Andrzejewski 176
    ›    Jerzy Kopistecki 149
    ›    Tomasz Kwiatkowski 146
    ›    Regina Lisińska 139
    ›    Justyna Łubińska 178
    ›    Janina Majkowska 151
    ›    Jerzy Moszczyński 144
    ›    Henryk Murawski 158
    ›    Marcin Murawski 139
    ›    Jerzy Osik 158
    ›    Jarosław Pawłowski 131
    ›    Wojciech Pokorski 140
    ›    Jerzy Rejentowicz 216
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 168
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 847
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 415
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 235
     Sekretarz - Radosław Przybylski 227
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 195
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 214
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 163
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 151
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 163
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 192
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 153
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 161
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 164
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 152
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 150
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 162
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 195
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 247
     Radni 254
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 198
    ›    Jerzy Andrzejewski 137
    ›    Jerzy Kopistecki 138
    ›    Tomasz Kwiatkowski 148
    ›    Regina Lisińska 126
    ›    Justyna Łubińska 143
    ›    Janina Majkowska 132
    ›    Jerzy Moszczyński 119
    ›    Henryk Murawski 146
    ›    Marcin Murawski 120
    ›    Jerzy Osik 154
    ›    Jarosław Pawłowski 124
    ›    Wojciech Pokorski 137
    ›    Jerzy Rejentowicz 147
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 127
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 689
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 254
     Sekretarz - Radosław Przybylski 238
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 177
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 189
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 172
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 146
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 154
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 154
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 162
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 165
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 153
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 155
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 134
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 140
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 151
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 123
     Radni 250
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 170
    ›    Jerzy Andrzejewski 127
    ›    Jerzy Kopistecki 119
    ›    Tomasz Kwiatkowski 116
    ›    Regina Lisińska 119
    ›    Justyna Łubińska 141
    ›    Janina Majkowska 108
    ›    Jerzy Moszczyński 105
    ›    Henryk Murawski 134
    ›    Marcin Murawski 104
    ›    Jerzy Osik 141
    ›    Jarosław Pawłowski 126
    ›    Wojciech Pokorski 125
    ›    Jerzy Rejentowicz 138
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 141
   Oświadczenia majątkowe za rok 2017 88
     Radni 43
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 24
    ›    Jerzy Andrzejewski 15
    ›    Jerzy Kopistecki 9
    ›    Tomasz Kwiatkowski 11
    ›    Regina Lisińska 12
    ›    Justyna Łubińska 16
    ›    Janina Majkowska 13
    ›    Jerzy Moszczyński 14
    ›    Henryk Murawski 10
    ›    Marcin Murawski 8
    ›    Jerzy Osik 10
    ›    Jarosław Pawłowski 14
    ›    Wojciech Pokorski 18
    ›    Jerzy Rejentowicz 16
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 26
GOPS
   Statut 1512
   Struktura 1772
   Działalność GOPS 1625
   Aktualności 2554
   Projekty EFS 1207
   Inne 1600
   Świadczenia rodzinne 1929
     druki do pobrania 747
   Fundusz alimentacyjny 1136
     druki do pobrania 505
Oświata
   Aktualności 1026
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 227
     Pracodawcy 362
     Stypendia szkolne 347
     Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 16
   Dotacje dla szkół niepublicznych 397
   ZS Górzno 2062
   Niepubl. SP Gołkowo 1404
   SP SPSK Miesiączkowo 1495
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1376
   Liceum 1261
Sołectwa
   Statut Sołectw 1628
Inne
   Wykaz kąpielisk 32
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 219
   Petycje 433
     2016 Rok 122
     2017 Rok 246
     2018 Rok 55
   Rejestry i ewidencje 1411
     Rejestr skarg i wniosków 514
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 457
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 34
   Informacje nieudostępnione 1280
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1296
   Redakcja Biuletynu 1325
   Słownik Skrótów 268
   Ochrona danych osobowych 419
Archiwum
   Rok 2003 550
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1408
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 620
    ›    Nowak Adela 859
    ›    Ślesińska Jolanta 494
    ›    Kowalska Ewa 469
    ›    Stawicka Elżbieta 442
    ›    Filipkowska Teresa 430
    ›    Wiśniewski Krzysztof 284
    ›    Drążkowska Sabina 326
    ›    Barański Marek 324
    ›    Jankowska Maria 310
    ›    Rulko Teresa 311
    ›    Bieńkowska Jadwiga 276
    ›    Tylicki Stefan 296
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 289
    ›    Krusiński Andrzej 283
    ›    Krezymon Mirosława 292
    ›    Marchlewicz Danuta 308
    ›    Lisińska Regina 279
    ›    Wasielewski Bolesław 412
    ›    Kaldonek Tadeusz 273
    ›    Ruciński Jacek 297
    ›    Czerwiński Piotr 292
    ›    Stańko Robert 356
    ›    Kromp Leszek 262
    ›    Sugalski Roman 310
    ›    Kowalski Józef 280
    ›    Sargalski Robert 278
    ›    Romanowski Ryszard 268
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1288
   Rok 2004 522
    ›    Kubicz Paweł 419
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 425
    ›    Ślesińska Jolanta 432
    ›    Kowalska Ewa 437
    ›    Stawicka Elżbieta 427
    ›    Filipkowska Teresa 434
    ›    Wiśniewski Krzysztof 404
    ›    Drążkowska Sabina 434
    ›    Barański Marek 409
    ›    Jankowska Maria 575
    ›    Rulko Teresa 384
    ›    Bieńkowska Jadwiga 418
    ›    Tylicki Stefan 404
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 272
    ›    Mirosława Krezymon 447
    ›    Marchlewicz Danuta 397
    ›    Lisińska Regina 415
    ›    Krusiński Andrzej 434
    ›    Wasielewski Bolesław 261
    ›    Kaldonek Tadeusz 437
    ›    Ruciński Jacek 447
    ›    Czerwiński Piotr 449
    ›    Stańko Robert 418
    ›    Kromp Leszek 439
    ›    Sugalski Roman 412
    ›    Kowalski Józef 439
    ›    Sargalski Robert 426
    ›    Romanowski Ryszard 451
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 138
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4762
   Rok 2005 503
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31635
   Rok 2006 476
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6587
   Rok 2007 521
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12780
   Rok 2008 553
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10159
   Rok 2009 567
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 54100
   Rok 2010 645
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1255
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1170
     Wybory samorządowe 6458
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8899
   Rok 2011 675
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1691
   Rok 2012 583
   Rok 2013 627
     Informacje biura rady 8128
   Rok 2014 704
     Informacje biura rady 287
   Rok 2015 828
     Obwieszczenia, zawiadomienia 307
     Oświata - Aktualności 4288