główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1026300
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ160369
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 160369
   Godziny urzędowania 3357
   Kontakt 4625
   Zadania 3308
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 6282
   Sekretarz 4139
   Skarbnik 2854
   Rada Miejska 5718
     Przewodniczący Rady 1651
     Skład Rady 2296
     Informacje Biura Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 76
     Informacje Biura Rady Miejskiej w kadencji 2014 -2018 1536
     Kontakt z radnymi 1049
     Nagrania z sesji 57
    ›    Kadencja VIII 57
   Komisje Rady 3351
Wybory
   Wybory Samorządowe 2018 r. 3619
   Rejestr wyborców 284
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1100
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 1222
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 621
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1441
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1464
   Wybory Samorządowe 2014 r. 4265
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1643
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 3206
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1646
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 659
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1486
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2920
   Statut 3224
   Regulamin 2102
   Uchwały 7484
     Projekty Uchwał 794
     Rok 2018 1026
     Rok 2017 1123
     Rok 2016 629
    ›    IV kwartał 629
    ›    III kwartał 311
    ›    II kwartał 454
    ›    I kwartał 463
     Rok 2015 926
    ›    I kwartał 1418
    ›    II kwartał 710
    ›    III kwartał 377
    ›    IV kwartał 623
     Rok 2014 1143
    ›    IV kwartał 1311
    ›    III kwartał 826
    ›    II kwartał 869
    ›    I kwartał 1039
     Rok 2013 873
    ›    IV Kwartał 1619
    ›    III kwartał 954
    ›    II kwartał 1028
    ›    I kwartał 599
     Rok 2012 1132
    ›    I kwartał 1014
    ›    II kwartał 1612
    ›    III kwartał 921
    ›    IV kwartał 2043
     Rok 2011 917
    ›    IV kwartał 1705
    ›    III kwartał 865
    ›    II kwartał 1202
    ›    I kwartał 1008
     Rok 2010 691
    ›    I Kwartał 1396
    ›    II Kwartał 1011
    ›    III Kwartał 1800
    ›    IV Kwartał 2047
     Rok 2009 683
    ›    IV Kwartał 1434
    ›    III Kwartał 1855
    ›    II Kwartał 1271
    ›    I Kwartał 1305
     Rok 2008 776
    ›    IV Kwartał 1883
    ›    III Kwartał 1333
    ›    II Kwartał 1773
    ›    I Kwartał 1404
     Rok 2007 718
    ›    IV Kwartał 2478
    ›    III Kwartał 1201
    ›    II Kwartał 1327
    ›    I Kwartał 1367
     Rok 2006 616
    ›    IV Kwartał 2780
    ›    III Kwartał 1589
    ›    II Kwartał 892
    ›    I Kwartał 1599
     Rok 2005 625
    ›    IV Kwartał 1445
    ›    III Kwartał 413
    ›    II Kwartał 1394
    ›    I Kwartał 1726
     Rok 2004 485
    ›    IV Kwartał 2831
    ›    III Kwartał 727
    ›    II Kwartał 1840
    ›    I Kwartał 674
     Rok 2003 628
    ›    I Kwartał 534
    ›    II Kwartał 523
    ›    III Kwartał 1033
    ›    IV Kwartał 1001
     Rok 2002 507
    ›    IV Kwartał 854
   Rejestr Zarządzeń 7662
     Rok 2002 725
     Rok 2003 2397
     Rok 2004 3874
     Rok 2005 1334
     Rok 2006 4612
     Rok 2007 2826
     Rok 2010 4828
     Rok 2011 5489
     Rok 2012 6262
     Rok 2013 4601
     Rok 2014 4907
     Rok 2015 3802
     Rok 2016 2484
     Rok 2017 2466
     Rok 2018 1838
   Decyzje i inne akty administracyjne 2556
     Rok 2006 676
     Rok 2007 2885
     Rok 2009 720
     Rok 2011 1050
     Rok 2012 555
     Rok 2013 1013
     Rok 2014 774
     Rok 2015 980
     Rok 2016 627
     Rok 2018 251
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 5038
     Rok 2003 1926
     Rok 2004 784
     Rok 2006 1403
     Rok 2007 5157
     Rok 2008 3248
     Rok 2009 1111
     Rok 2010 4751
     Rok 2011 1384
     Rok 2012 2736
     Rok 2013 3165
     Rok 2014 2801
     Rok 2015 1719
     Rok 2016 1942
     Rok 2017 1756
     Rok 2018 1165
   Akty Prawne 1199
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 28658
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9844
   Kontrole zewnętrzne 3218
   Podatki i opłaty lokalne 3258
     Deklaracje i informacje podatkowe 1134
     Podatek od nieruchomości 1588
     Podatek od środków transportowych 705
     Podatek rolny 947
     Podatek leśny 783
     Opłata targowa 773
Budżet
   Budżet 4087
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1304
     Opinie RIO 630
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 482
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 521
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 544
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 436
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 763
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 773
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 902
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 690
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 703
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 403
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 461
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 427
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 313
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 296
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 246
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2018 101
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 28745
     Rok 2018 16130
     Rok 2017 16901
     Rok 2016 7576
     Rok 2015 19363
     Rok 2014 7924
     Rok 2013 6344
     Rok 2012 5941
     Rok 2011 2416
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 13374
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 457
   Gminny Ośrodek Kultury 2046
     Kontakt 711
     Statut 547
   Gminna Biblioteka Publiczna 1443
   Zakład Usług Komunalnych 39596
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 934
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1540
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 947
     Urząd 626
    ›    Kubicz Paweł 393
    ›    Filipkowska Teresa 465
    ›    Ślesińska Jolanta 495
    ›    Kowalska Ewa 398
    ›    Stawicka Elżbieta 616
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 585
    ›    Drążkowska Sabina 452
    ›    Bieńkowska Jadwiga 435
    ›    Jankowska Maria 379
    ›    Rulko Teresa 572
    ›    Barański Marek 452
    ›    Wiśniewski Krzysztof 449
     Radni 662
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 431
    ›    Czerwiński Piotr 483
    ›    Krezymon Mirosława 425
    ›    Marchlewicz Danuta 459
    ›    Lisińska Regina 437
    ›    Krusiński Andrzej 462
    ›    Kaldonek Tadeusz 463
    ›    Ruciński Jacek 432
    ›    Stańko Robert 448
    ›    Sugalski Roman 457
    ›    Kowalski Józef 399
    ›    Sargalski Robert 598
    ›    Romanowski Ryszard 387
    ›    Kromp Leszek 501
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1713
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 690
     Urząd 493
    ›    Kubicz Paweł 399
    ›    Filipkowska Teresa 385
     Radni 575
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 445
    ›    Krezymon Mirosława 430
    ›    Lisińska Regina 349
    ›    Marchlewicz Danuta 388
    ›    Czerwiński Piotr 406
    ›    Kaldonek Tadeusz 431
    ›    Kowalski Józef 369
    ›    Krusiński Andrzej 375
    ›    Kromp Leszek 367
    ›    Ruciński Jacek 382
    ›    Romanowski Ryszard 364
    ›    Sargalski Robert 410
    ›    Stańko Robert 482
    ›    Sugalski Roman 426
    ›    Wasielewski Bolesław 403
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 566
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 494
    ›    Grzegorz Bała 481
    ›    Wanda Domagalska 391
    ›    Leszek Kalinowski 409
    ›    Krzysztof Kamiński 376
    ›    Regina Lisińska 372
    ›    Danuta Marchlewicz 450
    ›    Jerzy Moszczyński 350
    ›    Anna Mówińska 436
    ›    Ryszard Romanowski 356
    ›    Jacek Ruciński 410
    ›    Mieczysława Samulewicz 407
    ›    Roman Sugalski 411
    ›    Roman Szczucki 366
     Burmistrz - Robert Stańko 902
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1623
     Burmistrz 943
     Urząd 687
    ›    Kubicz Paweł 391
    ›    Filipkowska Teresa 408
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 730
    ›    Kurzentkowski Jarosław 332
     Radni 853
    ›    Domagalska Wanda 429
    ›    Gorczyński Roman 499
    ›    Kalinowski Leszek 353
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 600
    ›    Kamiński Krzysztof 357
    ›    Lisińska Regina 314
    ›    Marchlewicz Danuta 353
    ›    Moszczyński Jerzy 299
    ›    Mówińska Anna 475
    ›    Romanowski Ryszard 311
    ›    Ruciński Jacek 297
    ›    Samulewicz Mieczysława 316
    ›    Sugalski Roman 299
    ›    Szczucki Roman 305
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1260
     Burmistrz 627
     Urząd 555
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 390
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 359
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 645
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 320
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 303
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 303
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 372
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 311
     Radni 452
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 253
    ›    Domagalska Wanda 242
    ›    Kalinowski Leszek 250
    ›    Kamiński Krzysztof 266
    ›    Lisińska Regina 262
    ›    Gorczyński Roman 273
    ›    Marchlewicz Danuta 292
    ›    Moszczyński Jerzy 237
    ›    Mówińska Anna 259
    ›    Romanowski Ryszard 259
    ›    Ruciński Jacek 269
    ›    Samulewicz Mieczysława 282
    ›    Sugalski Roman 222
    ›    Szczucki Roman 243
    ›    Krzemieniewski Bogdan 255
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1807
     Burmistrz - Robert Stańko 646
     Sekretarz - Paweł Kubicz 589
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 415
     Radni 570
    ›    Domagalska Wanda 229
    ›    Gorczyński Roman 283
    ›    Kalinowski Leszek 245
    ›    Kamiński Krzysztof 224
    ›    Kromp Leszek 246
    ›    Krzemieniewski Bogdan 214
    ›    Lisińska Regina 227
    ›    Marchlewicz Danuta 259
    ›    Moszczyński Jerzy 215
    ›    Mówińska Anna 215
    ›    Romanowski Ryszard 218
    ›    Ruciński Jacek 226
    ›    Samulewicz Mieczysława 214
    ›    Sugalski Roman 209
    ›    Szczucki Roman 206
     Dyrektorzy i Kierownicy 717
    ›    Andrzejewska Grażyna 425
    ›    Andrzejewska Krystyna 284
    ›    Bieńkowska Jadwiga 253
    ›    Jankowska Maria 244
    ›    Kinicki Tomasz 267
    ›    Kurzentkowski Jarosław 271
    ›    Rozwadowska Gabriela 269
    ›    Stawicka Elżbieta 256
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1295
     Burmistrz - Robert Stańko 735
     Sekretarz - Paweł Kubicz 507
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 609
     Radni 569
    ›    Domagalska Wanda 230
    ›    Kalinowski Leszek 219
    ›    Kinicki Tomasz 250
    ›    Krezymon Mirosława 220
    ›    Krzemieniewski Bogdan 332
    ›    Kućmin Mariusz 431
    ›    Lisińska Regina 226
    ›    Luda Marzena 222
    ›    Moszczyński Jerzy 221
    ›    Ostrowski Bogusław 218
    ›    Pawłowski Jarosław 205
    ›    Pokorski Wojciech 241
    ›    Ruciński Jacek 225
    ›    Świdziński Witold 253
    ›    Zielaziński Jan 233
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 375
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 308
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 443
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 368
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 424
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1240
     Burmistrz - Robert Stańko 624
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 543
     Radni 405
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 225
    ›    Wanda Domagalska 246
    ›    Leszek Kalinowski 213
    ›    Tomasz Kinicki 253
    ›    Mirosława Krezymon 220
    ›    Bogdan Krzemieniewski 233
    ›    Mariusz Kućmin 241
    ›    Regina Lisińska 200
    ›    Marzena Luda 230
    ›    Jerzy Moszczyński 207
    ›    Bogusław Ostrowski 226
    ›    Jarosław Pawłowski 358
    ›    Wojciech Pokorski 224
    ›    Jacek Ruciński 244
    ›    Jan Zielaziński 201
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 481
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 451
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 349
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 400
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 309
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 434
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 406
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 377
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1386
     Burmistrz - Robert Stańko 806
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 822
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 594
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 577
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 589
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 555
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 302
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 315
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 328
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 316
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 529
     Radni 444
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 248
    ›    Wanda Domagalska 192
    ›    Leszek Kalinowski 193
    ›    Tomasz Kinicki 211
    ›    Mirosława Krezymon 180
    ›    Bogdan Krzemieniewski 188
    ›    Mariusz Kućmin 243
    ›    Regina Lisińska 185
    ›    Marzena Luda 202
    ›    Jerzy Moszczyński 184
    ›    Bogusław Ostrowski 190
    ›    Jarosław Pawłowski 173
    ›    Wojciech Pokorski 184
    ›    Jacek Ruciński 187
    ›    Jan Zielaziński 181
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1327
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 255
     Burmistrz - Robert Stańko 693
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 497
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 407
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 288
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 275
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 247
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 264
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 290
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 334
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 245
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 249
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 259
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 269
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 300
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 329
     Radni 509
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 223
    ›    Wanda Domagalska 178
    ›    Leszek Kalinowski 188
    ›    Tomasz Kinicki 272
    ›    Mirosława Krezymon 198
    ›    Bogdan Krzemieniewski 161
    ›    Mariusz Kućmin 232
    ›    Regina Lisińska 184
    ›    Marzena Luda 186
    ›    Jerzy Moszczyński 169
    ›    Bogusław Ostrowski 202
    ›    Jarosław Pawłowski 171
    ›    Wojciech Pokorski 205
    ›    Jacek Ruciński 218
    ›    Jan Zielaziński 251
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 205
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 896
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 609
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 308
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 266
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 314
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 273
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 267
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 276
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 255
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 243
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 236
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 237
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 244
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 219
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 260
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 229
     Radni 428
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 186
    ›    Jerzy Andrzejewski 197
    ›    Jerzy Kopistecki 164
    ›    Tomasz Kwiatkowski 159
    ›    Regina Lisińska 152
    ›    Justyna Łubińska 193
    ›    Janina Majkowska 164
    ›    Jerzy Moszczyński 157
    ›    Henryk Murawski 169
    ›    Marcin Murawski 162
    ›    Jerzy Osik 172
    ›    Jarosław Pawłowski 147
    ›    Wojciech Pokorski 153
    ›    Jerzy Rejentowicz 229
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 185
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 872
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 435
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 265
     Sekretarz - Radosław Przybylski 237
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 209
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 224
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 179
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 165
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 175
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 226
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 183
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 188
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 182
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 167
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 164
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 178
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 215
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 261
     Radni 271
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 219
    ›    Jerzy Andrzejewski 151
    ›    Jerzy Kopistecki 154
    ›    Tomasz Kwiatkowski 171
    ›    Regina Lisińska 137
    ›    Justyna Łubińska 158
    ›    Janina Majkowska 142
    ›    Jerzy Moszczyński 134
    ›    Henryk Murawski 161
    ›    Marcin Murawski 132
    ›    Jerzy Osik 169
    ›    Jarosław Pawłowski 138
    ›    Wojciech Pokorski 151
    ›    Jerzy Rejentowicz 159
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 145
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 750
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 271
     Sekretarz - Radosław Przybylski 252
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 191
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 203
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 186
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 159
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 167
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 165
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 176
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 179
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 168
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 175
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 146
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 154
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 162
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 138
     Radni 275
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 193
    ›    Jerzy Andrzejewski 141
    ›    Jerzy Kopistecki 134
    ›    Tomasz Kwiatkowski 139
    ›    Regina Lisińska 131
    ›    Justyna Łubińska 153
    ›    Janina Majkowska 124
    ›    Jerzy Moszczyński 116
    ›    Henryk Murawski 143
    ›    Marcin Murawski 117
    ›    Jerzy Osik 162
    ›    Jarosław Pawłowski 140
    ›    Wojciech Pokorski 144
    ›    Jerzy Rejentowicz 150
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 152
   Oświadczenia majątkowe za rok 2017 356
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 113
     Sekretarz - Radosław Przybylski 64
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 57
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 77
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 41
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 48
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 36
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 45
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 35
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 39
     Dyrektor Zespołu Szkół - Anna Mówińska 57
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 59
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 54
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 47
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska-Palczewska 39
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 39
     Radni 152
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 83
    ›    Jerzy Andrzejewski 46
    ›    Jerzy Kopistecki 54
    ›    Tomasz Kwiatkowski 40
    ›    Regina Lisińska 40
    ›    Justyna Łubińska 99
    ›    Janina Majkowska 44
    ›    Jerzy Moszczyński 31
    ›    Henryk Murawski 43
    ›    Marcin Murawski 24
    ›    Jerzy Osik 51
    ›    Jarosław Pawłowski 33
    ›    Wojciech Pokorski 45
    ›    Jerzy Rejentowicz 46
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 67
GOPS
   Statut 1555
   Struktura 1866
   Działalność GOPS 1696
   Aktualności 2751
   Projekty EFS 1243
   Inne 1654
   Świadczenia rodzinne 2013
     druki do pobrania 759
   Fundusz alimentacyjny 1162
     druki do pobrania 520
Oświata
   Aktualności 1128
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 244
     Pracodawcy 399
     Stypendia szkolne 385
     Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 33
   Dotacje dla szkół niepublicznych 472
   ZS Górzno 2168
   Niepubl. SP Gołkowo 1442
   SP SPSK Miesiączkowo 1591
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1399
   Liceum 1298
Sołectwa
   Statut Sołectw 1701
Inne
   Wykaz kąpielisk 50
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 257
   Petycje 493
     2016 Rok 134
     2017 Rok 279
     2018 Rok 109
   Rejestry i ewidencje 1449
     Rejestr skarg i wniosków 520
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 468
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 46
   Informacje nieudostępnione 1308
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1344
   Redakcja Biuletynu 1365
   Słownik Skrótów 290
   Ochrona danych osobowych 472
Archiwum
   Rok 2003 579
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1415
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 632
    ›    Nowak Adela 869
    ›    Ślesińska Jolanta 505
    ›    Kowalska Ewa 482
    ›    Stawicka Elżbieta 453
    ›    Filipkowska Teresa 442
    ›    Wiśniewski Krzysztof 297
    ›    Drążkowska Sabina 335
    ›    Barański Marek 336
    ›    Jankowska Maria 322
    ›    Rulko Teresa 324
    ›    Bieńkowska Jadwiga 283
    ›    Tylicki Stefan 306
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 303
    ›    Krusiński Andrzej 294
    ›    Krezymon Mirosława 314
    ›    Marchlewicz Danuta 322
    ›    Lisińska Regina 290
    ›    Wasielewski Bolesław 428
    ›    Kaldonek Tadeusz 290
    ›    Ruciński Jacek 309
    ›    Czerwiński Piotr 304
    ›    Stańko Robert 370
    ›    Kromp Leszek 277
    ›    Sugalski Roman 322
    ›    Kowalski Józef 293
    ›    Sargalski Robert 291
    ›    Romanowski Ryszard 280
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1298
   Rok 2004 553
    ›    Kubicz Paweł 430
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 435
    ›    Ślesińska Jolanta 442
    ›    Kowalska Ewa 445
    ›    Stawicka Elżbieta 440
    ›    Filipkowska Teresa 443
    ›    Wiśniewski Krzysztof 415
    ›    Drążkowska Sabina 448
    ›    Barański Marek 419
    ›    Jankowska Maria 586
    ›    Rulko Teresa 394
    ›    Bieńkowska Jadwiga 426
    ›    Tylicki Stefan 413
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 283
    ›    Mirosława Krezymon 459
    ›    Marchlewicz Danuta 408
    ›    Lisińska Regina 426
    ›    Krusiński Andrzej 442
    ›    Wasielewski Bolesław 275
    ›    Kaldonek Tadeusz 446
    ›    Ruciński Jacek 461
    ›    Czerwiński Piotr 459
    ›    Stańko Robert 433
    ›    Kromp Leszek 447
    ›    Sugalski Roman 423
    ›    Kowalski Józef 449
    ›    Sargalski Robert 435
    ›    Romanowski Ryszard 462
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 149
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4777
   Rok 2005 525
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31662
   Rok 2006 502
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6645
   Rok 2007 547
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12821
   Rok 2008 579
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10186
   Rok 2009 594
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 55005
   Rok 2010 676
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1270
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1184
     Wybory samorządowe 7007
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8926
   Rok 2011 704
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1715
   Rok 2012 606
   Rok 2013 648
     Informacje biura rady 8223
   Rok 2014 728
     Informacje biura rady 302
   Rok 2015 874
     Obwieszczenia, zawiadomienia 319
     Oświata - Aktualności 4302