główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN862690
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ145917
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 145917
   Godziny urzędowania 3053
   Kontakt 3406
   Zadania 3040
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 5726
   Sekretarz 3869
   Skarbnik 2647
   Rada Miejska 5047
     Przewodniczący Rady 1439
     Skład Rady 1988
     Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji 1189
     Kontakt z radnymi 896
   Komisje Rady 3144
Wybory
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 866
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1380
   Wybory Samorządowe 2014 r. 3870
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1216
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1203
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 455
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 985
   Rejestr wyborców 15
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 2891
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1479
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 494
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1256
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2719
   Statut 2918
   Regulamin 1907
   Uchwały 6630
     Projekty Uchwał 648
     Rok 2018 8
     Rok 2017 517
     Rok 2016 509
    ›    IV kwartał 393
    ›    III kwartał 168
    ›    II kwartał 270
    ›    I kwartał 295
     Rok 2015 816
    ›    I kwartał 1182
    ›    II kwartał 568
    ›    III kwartał 273
    ›    IV kwartał 441
     Rok 2014 985
    ›    IV kwartał 931
    ›    III kwartał 644
    ›    II kwartał 745
    ›    I kwartał 893
     Rok 2013 796
    ›    IV Kwartał 1412
    ›    III kwartał 809
    ›    II kwartał 876
    ›    I kwartał 477
     Rok 2012 1048
    ›    I kwartał 921
    ›    II kwartał 1481
    ›    III kwartał 802
    ›    IV kwartał 1835
     Rok 2011 832
    ›    IV kwartał 1451
    ›    III kwartał 756
    ›    II kwartał 1027
    ›    I kwartał 871
     Rok 2010 611
    ›    I Kwartał 1247
    ›    II Kwartał 905
    ›    III Kwartał 1652
    ›    IV Kwartał 1880
     Rok 2009 611
    ›    IV Kwartał 1307
    ›    III Kwartał 1724
    ›    II Kwartał 1154
    ›    I Kwartał 1183
     Rok 2008 714
    ›    IV Kwartał 1719
    ›    III Kwartał 1222
    ›    II Kwartał 1631
    ›    I Kwartał 1304
     Rok 2007 648
    ›    IV Kwartał 2365
    ›    III Kwartał 1102
    ›    II Kwartał 1232
    ›    I Kwartał 1271
     Rok 2006 545
    ›    IV Kwartał 2647
    ›    III Kwartał 1487
    ›    II Kwartał 824
    ›    I Kwartał 1491
     Rok 2005 564
    ›    IV Kwartał 1343
    ›    III Kwartał 349
    ›    II Kwartał 1297
    ›    I Kwartał 1617
     Rok 2004 426
    ›    IV Kwartał 2684
    ›    III Kwartał 636
    ›    II Kwartał 1713
    ›    I Kwartał 603
     Rok 2003 559
    ›    I Kwartał 436
    ›    II Kwartał 432
    ›    III Kwartał 905
    ›    IV Kwartał 910
     Rok 2002 433
    ›    IV Kwartał 720
   Rejestr Zarządzeń 6412
     Rok 2002 648
     Rok 2003 2238
     Rok 2004 3741
     Rok 2005 1251
     Rok 2006 4460
     Rok 2007 2707
     Rok 2010 4607
     Rok 2011 5269
     Rok 2012 5951
     Rok 2013 4220
     Rok 2014 4519
     Rok 2015 3477
     Rok 2016 2073
     Rok 2017 1918
     Rok 2018 59
   Decyzje i inne akty administracyjne 2268
     Rok 2006 610
     Rok 2007 2769
     Rok 2009 650
     Rok 2011 980
     Rok 2012 504
     Rok 2013 933
     Rok 2014 712
     Rok 2015 915
     Rok 2016 553
     Rok 2018 7
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 4521
     Rok 2003 1775
     Rok 2004 705
     Rok 2006 1323
     Rok 2007 5018
     Rok 2008 3160
     Rok 2009 971
     Rok 2010 4595
     Rok 2011 1271
     Rok 2012 2618
     Rok 2013 3013
     Rok 2014 2677
     Rok 2015 1594
     Rok 2016 1732
     Rok 2017 1156
     Rok 2018 15
   Akty Prawne 1044
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 26162
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9452
   Kontrole zewnętrzne 3055
   Podatki i opłaty lokalne 2920
     Deklaracje i informacje podatkowe 983
     Podatek od nieruchomości 1420
     Podatek od środków transportowych 629
     Podatek rolny 870
     Podatek leśny 669
     Opłata targowa 712
Budżet
   Budżet 3638
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1016
     Opinie RIO 459
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 429
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 459
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 478
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 359
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 701
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 712
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 854
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 633
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 648
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 346
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 394
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 347
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 239
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 221
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 99
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 27193
     Rok 2018 241
     Rok 2017 13364
     Rok 2016 7392
     Rok 2015 15280
     Rok 2014 7766
     Rok 2013 6206
     Rok 2012 5781
     Rok 2011 2329
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 4190
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 264
   Gminny Ośrodek Kultury 1861
     Kontakt 631
     Statut 482
   Gminna Biblioteka Publiczna 1269
   Zakład Usług Komunalnych 25890
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 691
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1313
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 803
     Urząd 520
    ›    Kubicz Paweł 263
    ›    Filipkowska Teresa 341
    ›    Ślesińska Jolanta 338
    ›    Kowalska Ewa 269
    ›    Stawicka Elżbieta 494
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 440
    ›    Drążkowska Sabina 319
    ›    Bieńkowska Jadwiga 297
    ›    Jankowska Maria 245
    ›    Rulko Teresa 404
    ›    Barański Marek 319
    ›    Wiśniewski Krzysztof 301
     Radni 511
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 291
    ›    Czerwiński Piotr 338
    ›    Krezymon Mirosława 295
    ›    Marchlewicz Danuta 318
    ›    Lisińska Regina 309
    ›    Krusiński Andrzej 309
    ›    Kaldonek Tadeusz 309
    ›    Ruciński Jacek 295
    ›    Stańko Robert 293
    ›    Sugalski Roman 307
    ›    Kowalski Józef 262
    ›    Sargalski Robert 434
    ›    Romanowski Ryszard 253
    ›    Kromp Leszek 339
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1504
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 570
     Urząd 389
    ›    Kubicz Paweł 294
    ›    Filipkowska Teresa 288
     Radni 434
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 322
    ›    Krezymon Mirosława 309
    ›    Lisińska Regina 230
    ›    Marchlewicz Danuta 266
    ›    Czerwiński Piotr 284
    ›    Kaldonek Tadeusz 301
    ›    Kowalski Józef 256
    ›    Krusiński Andrzej 248
    ›    Kromp Leszek 246
    ›    Ruciński Jacek 250
    ›    Romanowski Ryszard 251
    ›    Sargalski Robert 294
    ›    Stańko Robert 346
    ›    Sugalski Roman 303
    ›    Wasielewski Bolesław 279
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 448
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 374
    ›    Grzegorz Bała 358
    ›    Wanda Domagalska 275
    ›    Leszek Kalinowski 288
    ›    Krzysztof Kamiński 250
    ›    Regina Lisińska 248
    ›    Danuta Marchlewicz 325
    ›    Jerzy Moszczyński 240
    ›    Anna Mówińska 296
    ›    Ryszard Romanowski 235
    ›    Jacek Ruciński 284
    ›    Mieczysława Samulewicz 281
    ›    Roman Sugalski 282
    ›    Roman Szczucki 256
     Burmistrz - Robert Stańko 731
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1411
     Burmistrz 810
     Urząd 591
    ›    Kubicz Paweł 275
    ›    Filipkowska Teresa 289
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 629
    ›    Kurzentkowski Jarosław 229
     Radni 742
    ›    Domagalska Wanda 332
    ›    Gorczyński Roman 340
    ›    Kalinowski Leszek 240
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 480
    ›    Kamiński Krzysztof 243
    ›    Lisińska Regina 217
    ›    Marchlewicz Danuta 244
    ›    Moszczyński Jerzy 193
    ›    Mówińska Anna 384
    ›    Romanowski Ryszard 214
    ›    Ruciński Jacek 212
    ›    Samulewicz Mieczysława 221
    ›    Sugalski Roman 207
    ›    Szczucki Roman 205
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1070
     Burmistrz 523
     Urząd 470
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 288
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 254
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 550
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 213
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 205
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 201
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 256
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 212
     Radni 332
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 154
    ›    Domagalska Wanda 135
    ›    Kalinowski Leszek 151
    ›    Kamiński Krzysztof 168
    ›    Lisińska Regina 164
    ›    Gorczyński Roman 176
    ›    Marchlewicz Danuta 185
    ›    Moszczyński Jerzy 142
    ›    Mówińska Anna 162
    ›    Romanowski Ryszard 158
    ›    Ruciński Jacek 175
    ›    Samulewicz Mieczysława 177
    ›    Sugalski Roman 129
    ›    Szczucki Roman 144
    ›    Krzemieniewski Bogdan 162
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1634
     Burmistrz - Robert Stańko 556
     Sekretarz - Paweł Kubicz 476
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 323
     Radni 458
    ›    Domagalska Wanda 131
    ›    Gorczyński Roman 184
    ›    Kalinowski Leszek 146
    ›    Kamiński Krzysztof 130
    ›    Kromp Leszek 149
    ›    Krzemieniewski Bogdan 123
    ›    Lisińska Regina 130
    ›    Marchlewicz Danuta 154
    ›    Moszczyński Jerzy 126
    ›    Mówińska Anna 113
    ›    Romanowski Ryszard 115
    ›    Ruciński Jacek 129
    ›    Samulewicz Mieczysława 126
    ›    Sugalski Roman 118
    ›    Szczucki Roman 109
     Dyrektorzy i Kierownicy 625
    ›    Andrzejewska Grażyna 314
    ›    Andrzejewska Krystyna 182
    ›    Bieńkowska Jadwiga 159
    ›    Jankowska Maria 143
    ›    Kinicki Tomasz 165
    ›    Kurzentkowski Jarosław 175
    ›    Rozwadowska Gabriela 172
    ›    Stawicka Elżbieta 166
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1117
     Burmistrz - Robert Stańko 645
     Sekretarz - Paweł Kubicz 410
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 519
     Radni 461
    ›    Domagalska Wanda 135
    ›    Kalinowski Leszek 126
    ›    Kinicki Tomasz 151
    ›    Krezymon Mirosława 127
    ›    Krzemieniewski Bogdan 241
    ›    Kućmin Mariusz 338
    ›    Lisińska Regina 128
    ›    Luda Marzena 133
    ›    Moszczyński Jerzy 133
    ›    Ostrowski Bogusław 120
    ›    Pawłowski Jarosław 114
    ›    Pokorski Wojciech 147
    ›    Ruciński Jacek 129
    ›    Świdziński Witold 152
    ›    Zielaziński Jan 136
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 230
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 216
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 353
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 204
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 330
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1046
     Burmistrz - Robert Stańko 536
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 456
     Radni 280
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 120
    ›    Wanda Domagalska 143
    ›    Leszek Kalinowski 119
    ›    Tomasz Kinicki 143
    ›    Mirosława Krezymon 125
    ›    Bogdan Krzemieniewski 125
    ›    Mariusz Kućmin 127
    ›    Regina Lisińska 109
    ›    Marzena Luda 124
    ›    Jerzy Moszczyński 114
    ›    Bogusław Ostrowski 127
    ›    Jarosław Pawłowski 262
    ›    Wojciech Pokorski 114
    ›    Jacek Ruciński 141
    ›    Jan Zielaziński 103
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 382
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 359
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 223
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 241
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 209
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 342
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 276
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 272
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1198
     Burmistrz - Robert Stańko 701
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 714
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 505
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 484
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 486
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 446
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 207
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 215
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 222
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 228
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 429
     Radni 331
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 138
    ›    Wanda Domagalska 101
    ›    Leszek Kalinowski 93
    ›    Tomasz Kinicki 112
    ›    Mirosława Krezymon 93
    ›    Bogdan Krzemieniewski 89
    ›    Mariusz Kućmin 153
    ›    Regina Lisińska 87
    ›    Marzena Luda 105
    ›    Jerzy Moszczyński 90
    ›    Bogusław Ostrowski 101
    ›    Jarosław Pawłowski 73
    ›    Wojciech Pokorski 91
    ›    Jacek Ruciński 94
    ›    Jan Zielaziński 84
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1125
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 168
     Burmistrz - Robert Stańko 577
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 397
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 309
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 183
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 177
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 162
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 176
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 202
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 245
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 159
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 155
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 174
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 177
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 203
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 235
     Radni 327
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 116
    ›    Wanda Domagalska 89
    ›    Leszek Kalinowski 89
    ›    Tomasz Kinicki 167
    ›    Mirosława Krezymon 105
    ›    Bogdan Krzemieniewski 77
    ›    Mariusz Kućmin 123
    ›    Regina Lisińska 87
    ›    Marzena Luda 92
    ›    Jerzy Moszczyński 79
    ›    Bogusław Ostrowski 104
    ›    Jarosław Pawłowski 78
    ›    Wojciech Pokorski 106
    ›    Jacek Ruciński 123
    ›    Jan Zielaziński 142
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 103
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 686
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 334
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 211
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 170
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 192
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 166
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 168
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 175
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 157
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 155
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 135
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 145
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 147
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 130
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 151
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 140
     Radni 291
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 77
    ›    Jerzy Andrzejewski 89
    ›    Jerzy Kopistecki 62
    ›    Tomasz Kwiatkowski 65
    ›    Regina Lisińska 68
    ›    Justyna Łubińska 87
    ›    Janina Majkowska 60
    ›    Jerzy Moszczyński 57
    ›    Henryk Murawski 75
    ›    Marcin Murawski 62
    ›    Jerzy Osik 80
    ›    Jarosław Pawłowski 54
    ›    Wojciech Pokorski 58
    ›    Jerzy Rejentowicz 137
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 82
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 644
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 328
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 133
     Sekretarz - Radosław Przybylski 132
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 115
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 128
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 83
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 76
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 90
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 110
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 67
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 75
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 81
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 74
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 72
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 83
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 96
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 169
     Radni 154
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 99
    ›    Jerzy Andrzejewski 47
    ›    Jerzy Kopistecki 50
    ›    Tomasz Kwiatkowski 51
    ›    Regina Lisińska 35
    ›    Justyna Łubińska 47
    ›    Janina Majkowska 43
    ›    Jerzy Moszczyński 30
    ›    Henryk Murawski 55
    ›    Marcin Murawski 30
    ›    Jerzy Osik 55
    ›    Jarosław Pawłowski 31
    ›    Wojciech Pokorski 44
    ›    Jerzy Rejentowicz 54
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 52
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 285
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 103
     Sekretarz - Radosław Przybylski 94
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 50
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 67
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 64
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 45
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 45
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 45
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 47
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 54
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 51
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 47
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 44
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 37
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 47
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 40
     Radni 87
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 72
    ›    Jerzy Andrzejewski 37
    ›    Jerzy Kopistecki 30
    ›    Tomasz Kwiatkowski 29
    ›    Regina Lisińska 31
    ›    Justyna Łubińska 28
    ›    Janina Majkowska 23
    ›    Jerzy Moszczyński 22
    ›    Henryk Murawski 41
    ›    Marcin Murawski 21
    ›    Jerzy Osik 35
    ›    Jarosław Pawłowski 26
    ›    Wojciech Pokorski 31
    ›    Jerzy Rejentowicz 32
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 40
GOPS
   Statut 1387
   Struktura 1599
   Działalność GOPS 1484
   Aktualności 2298
   Projekty EFS 1107
   Inne 1463
   Świadczenia rodzinne 1780
     druki do pobrania 701
   Fundusz alimentacyjny 1023
     druki do pobrania 474
Oświata
   Aktualności 811
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 117
     Pracodawcy 308
     Stypendia szkolne 272
   Dotacje dla szkół niepublicznych 185
   ZS Górzno 1855
   Niepubl. SP Gołkowo 1284
   SP SPSK Miesiączkowo 1343
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1261
   Liceum 1140
Sołectwa
   Statut Sołectw 1447
Inne
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 107
   Petycje 306
     2016 Rok 91
     2017 Rok 195
     2018 Rok 2
   Rejestry i ewidencje 1280
     Rejestr skarg i wniosków 475
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 415
   Informacje nieudostępnione 1168
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1093
   Redakcja Biuletynu 1217
   Słownik Skrótów 163
   Ochrona danych osobowych 181
Archiwum
   Rok 2003 439
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1372
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 583
    ›    Nowak Adela 826
    ›    Ślesińska Jolanta 461
    ›    Kowalska Ewa 425
    ›    Stawicka Elżbieta 397
    ›    Filipkowska Teresa 394
    ›    Wiśniewski Krzysztof 251
    ›    Drążkowska Sabina 287
    ›    Barański Marek 278
    ›    Jankowska Maria 272
    ›    Rulko Teresa 268
    ›    Bieńkowska Jadwiga 243
    ›    Tylicki Stefan 260
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 249
    ›    Krusiński Andrzej 243
    ›    Krezymon Mirosława 252
    ›    Marchlewicz Danuta 260
    ›    Lisińska Regina 238
    ›    Wasielewski Bolesław 373
    ›    Kaldonek Tadeusz 228
    ›    Ruciński Jacek 259
    ›    Czerwiński Piotr 251
    ›    Stańko Robert 314
    ›    Kromp Leszek 226
    ›    Sugalski Roman 262
    ›    Kowalski Józef 232
    ›    Sargalski Robert 242
    ›    Romanowski Ryszard 223
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1232
   Rok 2004 422
    ›    Kubicz Paweł 387
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 381
    ›    Ślesińska Jolanta 388
    ›    Kowalska Ewa 386
    ›    Stawicka Elżbieta 388
    ›    Filipkowska Teresa 381
    ›    Wiśniewski Krzysztof 366
    ›    Drążkowska Sabina 382
    ›    Barański Marek 369
    ›    Jankowska Maria 529
    ›    Rulko Teresa 348
    ›    Bieńkowska Jadwiga 361
    ›    Tylicki Stefan 356
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 233
    ›    Mirosława Krezymon 404
    ›    Marchlewicz Danuta 353
    ›    Lisińska Regina 368
    ›    Krusiński Andrzej 396
    ›    Wasielewski Bolesław 217
    ›    Kaldonek Tadeusz 397
    ›    Ruciński Jacek 401
    ›    Czerwiński Piotr 397
    ›    Stańko Robert 385
    ›    Kromp Leszek 392
    ›    Sugalski Roman 364
    ›    Kowalski Józef 392
    ›    Sargalski Robert 382
    ›    Romanowski Ryszard 414
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 106
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4705
   Rok 2005 408
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31566
   Rok 2006 390
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6499
   Rok 2007 424
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12689
   Rok 2008 458
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10081
   Rok 2009 479
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 52580
   Rok 2010 526
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1205
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1114
     Wybory samorządowe 6334
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8817
   Rok 2011 568
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1629
   Rok 2012 481
   Rok 2013 529
     Informacje biura rady 7983
   Rok 2014 598
     Informacje biura rady 223
   Rok 2015 722
     Obwieszczenia, zawiadomienia 262
     Oświata - Aktualności 4245