główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN845620
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ143614
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 143614
   Godziny urzędowania 3011
   Kontakt 3277
   Zadania 3012
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 5587
   Sekretarz 3835
   Skarbnik 2615
   Rada Miejska 4978
     Przewodniczący Rady 1420
     Skład Rady 1953
     Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji 1159
     Kontakt z radnymi 879
   Komisje Rady 3113
Wybory
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 852
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1351
   Wybory Samorządowe 2014 r. 3834
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1196
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1179
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 433
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 970
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 2848
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1456
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 472
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1230
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2698
   Statut 2879
   Regulamin 1877
   Uchwały 6511
     Projekty Uchwał 630
     Rok 2017 412
     Rok 2016 498
    ›    IV kwartał 385
    ›    III kwartał 166
    ›    II kwartał 261
    ›    I kwartał 293
     Rok 2015 800
    ›    I kwartał 1174
    ›    II kwartał 565
    ›    III kwartał 270
    ›    IV kwartał 439
     Rok 2014 965
    ›    IV kwartał 920
    ›    III kwartał 642
    ›    II kwartał 740
    ›    I kwartał 891
     Rok 2013 790
    ›    IV Kwartał 1409
    ›    III kwartał 807
    ›    II kwartał 873
    ›    I kwartał 474
     Rok 2012 1033
    ›    I kwartał 908
    ›    II kwartał 1470
    ›    III kwartał 792
    ›    IV kwartał 1814
     Rok 2011 823
    ›    IV kwartał 1437
    ›    III kwartał 751
    ›    II kwartał 1008
    ›    I kwartał 867
     Rok 2010 604
    ›    I Kwartał 1240
    ›    II Kwartał 901
    ›    III Kwartał 1648
    ›    IV Kwartał 1877
     Rok 2009 604
    ›    IV Kwartał 1302
    ›    III Kwartał 1709
    ›    II Kwartał 1143
    ›    I Kwartał 1178
     Rok 2008 706
    ›    IV Kwartał 1713
    ›    III Kwartał 1218
    ›    II Kwartał 1626
    ›    I Kwartał 1296
     Rok 2007 639
    ›    IV Kwartał 2362
    ›    III Kwartał 1099
    ›    II Kwartał 1229
    ›    I Kwartał 1269
     Rok 2006 536
    ›    IV Kwartał 2644
    ›    III Kwartał 1485
    ›    II Kwartał 821
    ›    I Kwartał 1475
     Rok 2005 558
    ›    IV Kwartał 1334
    ›    III Kwartał 347
    ›    II Kwartał 1295
    ›    I Kwartał 1611
     Rok 2004 421
    ›    IV Kwartał 2674
    ›    III Kwartał 628
    ›    II Kwartał 1707
    ›    I Kwartał 597
     Rok 2003 554
    ›    I Kwartał 427
    ›    II Kwartał 428
    ›    III Kwartał 889
    ›    IV Kwartał 904
     Rok 2002 426
    ›    IV Kwartał 717
   Rejestr Zarządzeń 6132
     Rok 2002 630
     Rok 2003 2217
     Rok 2004 3726
     Rok 2005 1236
     Rok 2006 4449
     Rok 2007 2694
     Rok 2010 4595
     Rok 2011 5246
     Rok 2012 5931
     Rok 2013 4202
     Rok 2014 4485
     Rok 2015 3463
     Rok 2016 2053
     Rok 2017 1672
   Decyzje i inne akty administracyjne 2236
     Rok 2006 606
     Rok 2007 2765
     Rok 2009 647
     Rok 2011 974
     Rok 2012 501
     Rok 2013 925
     Rok 2014 706
     Rok 2015 912
     Rok 2016 536
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 4469
     Rok 2003 1743
     Rok 2004 700
     Rok 2006 1316
     Rok 2007 5004
     Rok 2008 3153
     Rok 2009 962
     Rok 2010 4571
     Rok 2011 1268
     Rok 2012 2600
     Rok 2013 2999
     Rok 2014 2670
     Rok 2015 1585
     Rok 2016 1722
     Rok 2017 988
   Akty Prawne 1015
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 25876
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9399
   Kontrole zewnętrzne 3019
   Podatki i opłaty lokalne 2810
     Deklaracje i informacje podatkowe 906
     Podatek od nieruchomości 1337
     Podatek od środków transportowych 608
     Podatek rolny 844
     Podatek leśny 632
     Opłata targowa 696
Budżet
   Budżet 3571
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1010
     Opinie RIO 445
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 425
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 456
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 475
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 356
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 695
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 709
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 851
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 624
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 642
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 343
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 392
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 345
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 238
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 215
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 61
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 26991
     Rok 2017 10487
     Rok 2016 7365
     Rok 2015 14555
     Rok 2014 7744
     Rok 2013 6186
     Rok 2012 5759
     Rok 2011 2322
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 3348
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 238
   Gminny Ośrodek Kultury 1838
     Kontakt 625
     Statut 480
   Gminna Biblioteka Publiczna 1239
   Zakład Usług Komunalnych 23357
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 675
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1289
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 796
     Urząd 517
    ›    Kubicz Paweł 262
    ›    Filipkowska Teresa 339
    ›    Ślesińska Jolanta 334
    ›    Kowalska Ewa 262
    ›    Stawicka Elżbieta 486
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 431
    ›    Drążkowska Sabina 317
    ›    Bieńkowska Jadwiga 296
    ›    Jankowska Maria 243
    ›    Rulko Teresa 400
    ›    Barański Marek 317
    ›    Wiśniewski Krzysztof 298
     Radni 503
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 289
    ›    Czerwiński Piotr 337
    ›    Krezymon Mirosława 293
    ›    Marchlewicz Danuta 316
    ›    Lisińska Regina 305
    ›    Krusiński Andrzej 305
    ›    Kaldonek Tadeusz 308
    ›    Ruciński Jacek 294
    ›    Stańko Robert 292
    ›    Sugalski Roman 302
    ›    Kowalski Józef 261
    ›    Sargalski Robert 426
    ›    Romanowski Ryszard 251
    ›    Kromp Leszek 338
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1496
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 563
     Urząd 387
    ›    Kubicz Paweł 291
    ›    Filipkowska Teresa 287
     Radni 428
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 320
    ›    Krezymon Mirosława 307
    ›    Lisińska Regina 229
    ›    Marchlewicz Danuta 265
    ›    Czerwiński Piotr 280
    ›    Kaldonek Tadeusz 293
    ›    Kowalski Józef 254
    ›    Krusiński Andrzej 247
    ›    Kromp Leszek 245
    ›    Ruciński Jacek 249
    ›    Romanowski Ryszard 250
    ›    Sargalski Robert 290
    ›    Stańko Robert 345
    ›    Sugalski Roman 302
    ›    Wasielewski Bolesław 278
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 443
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 370
    ›    Grzegorz Bała 355
    ›    Wanda Domagalska 272
    ›    Leszek Kalinowski 285
    ›    Krzysztof Kamiński 244
    ›    Regina Lisińska 246
    ›    Danuta Marchlewicz 320
    ›    Jerzy Moszczyński 238
    ›    Anna Mówińska 291
    ›    Ryszard Romanowski 233
    ›    Jacek Ruciński 280
    ›    Mieczysława Samulewicz 280
    ›    Roman Sugalski 280
    ›    Roman Szczucki 255
     Burmistrz - Robert Stańko 728
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1399
     Burmistrz 808
     Urząd 588
    ›    Kubicz Paweł 273
    ›    Filipkowska Teresa 288
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 624
    ›    Kurzentkowski Jarosław 228
     Radni 737
    ›    Domagalska Wanda 330
    ›    Gorczyński Roman 335
    ›    Kalinowski Leszek 238
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 478
    ›    Kamiński Krzysztof 238
    ›    Lisińska Regina 216
    ›    Marchlewicz Danuta 242
    ›    Moszczyński Jerzy 191
    ›    Mówińska Anna 379
    ›    Romanowski Ryszard 212
    ›    Ruciński Jacek 211
    ›    Samulewicz Mieczysława 219
    ›    Sugalski Roman 206
    ›    Szczucki Roman 203
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1055
     Burmistrz 517
     Urząd 465
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 284
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 252
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 544
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 211
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 202
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 199
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 252
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 209
     Radni 324
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 153
    ›    Domagalska Wanda 133
    ›    Kalinowski Leszek 149
    ›    Kamiński Krzysztof 167
    ›    Lisińska Regina 162
    ›    Gorczyński Roman 174
    ›    Marchlewicz Danuta 184
    ›    Moszczyński Jerzy 140
    ›    Mówińska Anna 161
    ›    Romanowski Ryszard 154
    ›    Ruciński Jacek 174
    ›    Samulewicz Mieczysława 176
    ›    Sugalski Roman 128
    ›    Szczucki Roman 142
    ›    Krzemieniewski Bogdan 161
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1618
     Burmistrz - Robert Stańko 551
     Sekretarz - Paweł Kubicz 468
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 316
     Radni 454
    ›    Domagalska Wanda 129
    ›    Gorczyński Roman 182
    ›    Kalinowski Leszek 145
    ›    Kamiński Krzysztof 129
    ›    Kromp Leszek 147
    ›    Krzemieniewski Bogdan 122
    ›    Lisińska Regina 128
    ›    Marchlewicz Danuta 152
    ›    Moszczyński Jerzy 124
    ›    Mówińska Anna 112
    ›    Romanowski Ryszard 114
    ›    Ruciński Jacek 127
    ›    Samulewicz Mieczysława 123
    ›    Sugalski Roman 116
    ›    Szczucki Roman 106
     Dyrektorzy i Kierownicy 619
    ›    Andrzejewska Grażyna 307
    ›    Andrzejewska Krystyna 179
    ›    Bieńkowska Jadwiga 157
    ›    Jankowska Maria 142
    ›    Kinicki Tomasz 162
    ›    Kurzentkowski Jarosław 173
    ›    Rozwadowska Gabriela 170
    ›    Stawicka Elżbieta 163
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1104
     Burmistrz - Robert Stańko 642
     Sekretarz - Paweł Kubicz 406
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 514
     Radni 458
    ›    Domagalska Wanda 134
    ›    Kalinowski Leszek 124
    ›    Kinicki Tomasz 148
    ›    Krezymon Mirosława 125
    ›    Krzemieniewski Bogdan 236
    ›    Kućmin Mariusz 333
    ›    Lisińska Regina 126
    ›    Luda Marzena 130
    ›    Moszczyński Jerzy 129
    ›    Ostrowski Bogusław 118
    ›    Pawłowski Jarosław 111
    ›    Pokorski Wojciech 145
    ›    Ruciński Jacek 128
    ›    Świdziński Witold 150
    ›    Zielaziński Jan 135
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 229
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 213
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 349
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 202
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 323
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1037
     Burmistrz - Robert Stańko 532
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 450
     Radni 275
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 118
    ›    Wanda Domagalska 140
    ›    Leszek Kalinowski 118
    ›    Tomasz Kinicki 140
    ›    Mirosława Krezymon 123
    ›    Bogdan Krzemieniewski 122
    ›    Mariusz Kućmin 124
    ›    Regina Lisińska 107
    ›    Marzena Luda 123
    ›    Jerzy Moszczyński 113
    ›    Bogusław Ostrowski 124
    ›    Jarosław Pawłowski 260
    ›    Wojciech Pokorski 112
    ›    Jacek Ruciński 137
    ›    Jan Zielaziński 101
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 380
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 356
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 217
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 234
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 203
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 338
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 271
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 265
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1183
     Burmistrz - Robert Stańko 696
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 711
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 502
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 482
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 483
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 437
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 205
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 213
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 219
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 225
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 422
     Radni 330
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 137
    ›    Wanda Domagalska 100
    ›    Leszek Kalinowski 92
    ›    Tomasz Kinicki 104
    ›    Mirosława Krezymon 91
    ›    Bogdan Krzemieniewski 87
    ›    Mariusz Kućmin 151
    ›    Regina Lisińska 86
    ›    Marzena Luda 102
    ›    Jerzy Moszczyński 88
    ›    Bogusław Ostrowski 100
    ›    Jarosław Pawłowski 71
    ›    Wojciech Pokorski 87
    ›    Jacek Ruciński 93
    ›    Jan Zielaziński 83
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1108
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 167
     Burmistrz - Robert Stańko 575
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 395
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 307
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 182
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 176
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 158
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 176
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 196
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 244
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 157
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 154
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 172
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 175
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 198
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 234
     Radni 325
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 115
    ›    Wanda Domagalska 87
    ›    Leszek Kalinowski 88
    ›    Tomasz Kinicki 164
    ›    Mirosława Krezymon 104
    ›    Bogdan Krzemieniewski 75
    ›    Mariusz Kućmin 116
    ›    Regina Lisińska 86
    ›    Marzena Luda 89
    ›    Jerzy Moszczyński 77
    ›    Bogusław Ostrowski 102
    ›    Jarosław Pawłowski 77
    ›    Wojciech Pokorski 102
    ›    Jacek Ruciński 121
    ›    Jan Zielaziński 136
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 100
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 667
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 304
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 207
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 164
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 188
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 160
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 162
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 164
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 152
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 152
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 128
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 142
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 140
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 123
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 145
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 132
     Radni 285
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 75
    ›    Jerzy Andrzejewski 86
    ›    Jerzy Kopistecki 60
    ›    Tomasz Kwiatkowski 64
    ›    Regina Lisińska 67
    ›    Justyna Łubińska 84
    ›    Janina Majkowska 59
    ›    Jerzy Moszczyński 56
    ›    Henryk Murawski 72
    ›    Marcin Murawski 61
    ›    Jerzy Osik 78
    ›    Jarosław Pawłowski 52
    ›    Wojciech Pokorski 57
    ›    Jerzy Rejentowicz 136
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 80
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 621
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 320
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 124
     Sekretarz - Radosław Przybylski 130
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 112
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 124
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 80
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 74
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 85
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 104
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 65
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 71
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 76
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 72
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 71
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 79
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 92
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 161
     Radni 146
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 93
    ›    Jerzy Andrzejewski 46
    ›    Jerzy Kopistecki 48
    ›    Tomasz Kwiatkowski 47
    ›    Regina Lisińska 33
    ›    Justyna Łubińska 45
    ›    Janina Majkowska 42
    ›    Jerzy Moszczyński 29
    ›    Henryk Murawski 52
    ›    Marcin Murawski 29
    ›    Jerzy Osik 54
    ›    Jarosław Pawłowski 30
    ›    Wojciech Pokorski 43
    ›    Jerzy Rejentowicz 53
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 51
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 219
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 76
     Sekretarz - Radosław Przybylski 71
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 43
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 55
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 49
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 38
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 37
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 42
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 39
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 47
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 47
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 40
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 35
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 31
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 34
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 31
     Radni 75
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 65
    ›    Jerzy Andrzejewski 33
    ›    Jerzy Kopistecki 29
    ›    Tomasz Kwiatkowski 27
    ›    Regina Lisińska 29
    ›    Justyna Łubińska 24
    ›    Janina Majkowska 22
    ›    Jerzy Moszczyński 21
    ›    Henryk Murawski 39
    ›    Marcin Murawski 20
    ›    Jerzy Osik 32
    ›    Jarosław Pawłowski 21
    ›    Wojciech Pokorski 25
    ›    Jerzy Rejentowicz 27
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 31
GOPS
   Statut 1370
   Struktura 1572
   Działalność GOPS 1450
   Aktualności 2261
   Projekty EFS 1088
   Inne 1444
   Świadczenia rodzinne 1761
     druki do pobrania 695
   Fundusz alimentacyjny 1009
     druki do pobrania 460
Oświata
   Aktualności 774
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 97
     Pracodawcy 301
     Stypendia szkolne 267
   Dotacje dla szkół niepublicznych 151
   ZS Górzno 1809
   Niepubl. SP Gołkowo 1262
   SP SPSK Miesiączkowo 1312
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1243
   Liceum 1121
Sołectwa
   Statut Sołectw 1430
Inne
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 88
   Petycje 269
     2016 Rok 87
     2017 Rok 146
   Rejestry i ewidencje 1261
     Rejestr skarg i wniosków 469
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 411
   Informacje nieudostępnione 1146
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1079
   Redakcja Biuletynu 1200
   Słownik Skrótów 146
   Ochrona danych osobowych 166
Archiwum
   Rok 2003 421
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1364
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 579
    ›    Nowak Adela 823
    ›    Ślesińska Jolanta 457
    ›    Kowalska Ewa 424
    ›    Stawicka Elżbieta 392
    ›    Filipkowska Teresa 392
    ›    Wiśniewski Krzysztof 250
    ›    Drążkowska Sabina 285
    ›    Barański Marek 277
    ›    Jankowska Maria 269
    ›    Rulko Teresa 267
    ›    Bieńkowska Jadwiga 242
    ›    Tylicki Stefan 259
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 248
    ›    Krusiński Andrzej 241
    ›    Krezymon Mirosława 249
    ›    Marchlewicz Danuta 259
    ›    Lisińska Regina 236
    ›    Wasielewski Bolesław 369
    ›    Kaldonek Tadeusz 227
    ›    Ruciński Jacek 257
    ›    Czerwiński Piotr 250
    ›    Stańko Robert 311
    ›    Kromp Leszek 225
    ›    Sugalski Roman 260
    ›    Kowalski Józef 231
    ›    Sargalski Robert 241
    ›    Romanowski Ryszard 221
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1225
   Rok 2004 411
    ›    Kubicz Paweł 382
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 375
    ›    Ślesińska Jolanta 383
    ›    Kowalska Ewa 380
    ›    Stawicka Elżbieta 381
    ›    Filipkowska Teresa 376
    ›    Wiśniewski Krzysztof 360
    ›    Drążkowska Sabina 376
    ›    Barański Marek 366
    ›    Jankowska Maria 524
    ›    Rulko Teresa 347
    ›    Bieńkowska Jadwiga 355
    ›    Tylicki Stefan 352
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 226
    ›    Mirosława Krezymon 397
    ›    Marchlewicz Danuta 349
    ›    Lisińska Regina 364
    ›    Krusiński Andrzej 392
    ›    Wasielewski Bolesław 210
    ›    Kaldonek Tadeusz 393
    ›    Ruciński Jacek 397
    ›    Czerwiński Piotr 392
    ›    Stańko Robert 377
    ›    Kromp Leszek 388
    ›    Sugalski Roman 358
    ›    Kowalski Józef 386
    ›    Sargalski Robert 378
    ›    Romanowski Ryszard 409
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 105
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4703
   Rok 2005 395
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31557
   Rok 2006 378
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6478
   Rok 2007 407
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12676
   Rok 2008 432
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10070
   Rok 2009 463
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 52190
   Rok 2010 502
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1196
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1103
     Wybory samorządowe 6301
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8800
   Rok 2011 547
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1619
   Rok 2012 463
   Rok 2013 508
     Informacje biura rady 7970
   Rok 2014 583
     Informacje biura rady 213
   Rok 2015 701
     Obwieszczenia, zawiadomienia 247
     Oświata - Aktualności 4234