główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1002372
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ157987
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 157987
   Godziny urzędowania 3327
   Kontakt 4369
   Zadania 3276
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 6172
   Sekretarz 4098
   Skarbnik 2829
   Rada Miejska 5456
     Przewodniczący Rady 1576
     Skład Rady 2165
     Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji 1449
     Kontakt z radnymi 1009
   Komisje Rady 3312
Wybory
   Wybory Samorządowe 2018 r. 2783
   Rejestr wyborców 260
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 1072
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 1176
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 600
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1413
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1417
   Wybory Samorządowe 2014 r. 4226
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1609
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 3159
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1633
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 637
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1467
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2892
   Statut 3153
   Regulamin 2083
   Uchwały 7304
     Projekty Uchwał 781
     Rok 2018 814
     Rok 2017 963
     Rok 2016 611
    ›    IV kwartał 586
    ›    III kwartał 294
    ›    II kwartał 422
    ›    I kwartał 428
     Rok 2015 908
    ›    I kwartał 1356
    ›    II kwartał 678
    ›    III kwartał 363
    ›    IV kwartał 588
     Rok 2014 1092
    ›    IV kwartał 1148
    ›    III kwartał 786
    ›    II kwartał 852
    ›    I kwartał 1012
     Rok 2013 861
    ›    IV Kwartał 1578
    ›    III kwartał 928
    ›    II kwartał 999
    ›    I kwartał 574
     Rok 2012 1122
    ›    I kwartał 1002
    ›    II kwartał 1588
    ›    III kwartał 903
    ›    IV kwartał 1994
     Rok 2011 904
    ›    IV kwartał 1664
    ›    III kwartał 843
    ›    II kwartał 1166
    ›    I kwartał 983
     Rok 2010 679
    ›    I Kwartał 1370
    ›    II Kwartał 994
    ›    III Kwartał 1777
    ›    IV Kwartał 2005
     Rok 2009 673
    ›    IV Kwartał 1411
    ›    III Kwartał 1836
    ›    II Kwartał 1250
    ›    I Kwartał 1282
     Rok 2008 770
    ›    IV Kwartał 1854
    ›    III Kwartał 1314
    ›    II Kwartał 1750
    ›    I Kwartał 1389
     Rok 2007 711
    ›    IV Kwartał 2456
    ›    III Kwartał 1180
    ›    II Kwartał 1314
    ›    I Kwartał 1347
     Rok 2006 610
    ›    IV Kwartał 2757
    ›    III Kwartał 1576
    ›    II Kwartał 887
    ›    I Kwartał 1585
     Rok 2005 615
    ›    IV Kwartał 1430
    ›    III Kwartał 409
    ›    II Kwartał 1380
    ›    I Kwartał 1707
     Rok 2004 477
    ›    IV Kwartał 2804
    ›    III Kwartał 722
    ›    II Kwartał 1824
    ›    I Kwartał 670
     Rok 2003 617
    ›    I Kwartał 516
    ›    II Kwartał 510
    ›    III Kwartał 1007
    ›    IV Kwartał 988
     Rok 2002 499
    ›    IV Kwartał 831
   Rejestr Zarządzeń 7496
     Rok 2002 720
     Rok 2003 2366
     Rok 2004 3856
     Rok 2005 1328
     Rok 2006 4595
     Rok 2007 2813
     Rok 2010 4786
     Rok 2011 5455
     Rok 2012 6191
     Rok 2013 4512
     Rok 2014 4829
     Rok 2015 3720
     Rok 2016 2402
     Rok 2017 2364
     Rok 2018 1516
   Decyzje i inne akty administracyjne 2525
     Rok 2006 670
     Rok 2007 2872
     Rok 2009 716
     Rok 2011 1045
     Rok 2012 553
     Rok 2013 1008
     Rok 2014 769
     Rok 2015 973
     Rok 2016 621
     Rok 2018 220
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 4985
     Rok 2003 1919
     Rok 2004 776
     Rok 2006 1396
     Rok 2007 5132
     Rok 2008 3237
     Rok 2009 1090
     Rok 2010 4724
     Rok 2011 1370
     Rok 2012 2716
     Rok 2013 3139
     Rok 2014 2781
     Rok 2015 1699
     Rok 2016 1906
     Rok 2017 1659
     Rok 2018 1018
   Akty Prawne 1186
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 28134
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9792
   Kontrole zewnętrzne 3207
   Podatki i opłaty lokalne 3218
     Deklaracje i informacje podatkowe 1108
     Podatek od nieruchomości 1564
     Podatek od środków transportowych 700
     Podatek rolny 937
     Podatek leśny 779
     Opłata targowa 767
Budżet
   Budżet 4022
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1239
     Opinie RIO 601
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 473
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 515
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 537
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 427
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 756
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 768
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 896
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 687
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 697
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 397
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 455
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 422
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 303
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 288
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 232
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2018 71
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 28605
     Rok 2018 13661
     Rok 2017 16431
     Rok 2016 7546
     Rok 2015 18678
     Rok 2014 7911
     Rok 2013 6328
     Rok 2012 5904
     Rok 2011 2401
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 10889
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 448
   Gminny Ośrodek Kultury 2028
     Kontakt 699
     Statut 541
   Gminna Biblioteka Publiczna 1429
   Zakład Usług Komunalnych 37398
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 903
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1528
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 938
     Urząd 623
    ›    Kubicz Paweł 384
    ›    Filipkowska Teresa 456
    ›    Ślesińska Jolanta 471
    ›    Kowalska Ewa 392
    ›    Stawicka Elżbieta 607
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 580
    ›    Drążkowska Sabina 446
    ›    Bieńkowska Jadwiga 432
    ›    Jankowska Maria 374
    ›    Rulko Teresa 564
    ›    Barański Marek 447
    ›    Wiśniewski Krzysztof 445
     Radni 654
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 426
    ›    Czerwiński Piotr 480
    ›    Krezymon Mirosława 422
    ›    Marchlewicz Danuta 455
    ›    Lisińska Regina 432
    ›    Krusiński Andrzej 452
    ›    Kaldonek Tadeusz 456
    ›    Ruciński Jacek 428
    ›    Stańko Robert 440
    ›    Sugalski Roman 451
    ›    Kowalski Józef 395
    ›    Sargalski Robert 593
    ›    Romanowski Ryszard 377
    ›    Kromp Leszek 490
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1701
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 685
     Urząd 488
    ›    Kubicz Paweł 394
    ›    Filipkowska Teresa 381
     Radni 566
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 435
    ›    Krezymon Mirosława 426
    ›    Lisińska Regina 342
    ›    Marchlewicz Danuta 383
    ›    Czerwiński Piotr 399
    ›    Kaldonek Tadeusz 426
    ›    Kowalski Józef 365
    ›    Krusiński Andrzej 369
    ›    Kromp Leszek 360
    ›    Ruciński Jacek 375
    ›    Romanowski Ryszard 358
    ›    Sargalski Robert 407
    ›    Stańko Robert 474
    ›    Sugalski Roman 422
    ›    Wasielewski Bolesław 398
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 560
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 487
    ›    Grzegorz Bała 470
    ›    Wanda Domagalska 385
    ›    Leszek Kalinowski 404
    ›    Krzysztof Kamiński 370
    ›    Regina Lisińska 367
    ›    Danuta Marchlewicz 446
    ›    Jerzy Moszczyński 347
    ›    Anna Mówińska 430
    ›    Ryszard Romanowski 350
    ›    Jacek Ruciński 404
    ›    Mieczysława Samulewicz 401
    ›    Roman Sugalski 406
    ›    Roman Szczucki 363
     Burmistrz - Robert Stańko 890
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1611
     Burmistrz 928
     Urząd 682
    ›    Kubicz Paweł 387
    ›    Filipkowska Teresa 400
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 725
    ›    Kurzentkowski Jarosław 328
     Radni 845
    ›    Domagalska Wanda 426
    ›    Gorczyński Roman 487
    ›    Kalinowski Leszek 348
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 595
    ›    Kamiński Krzysztof 341
    ›    Lisińska Regina 311
    ›    Marchlewicz Danuta 351
    ›    Moszczyński Jerzy 290
    ›    Mówińska Anna 469
    ›    Romanowski Ryszard 305
    ›    Ruciński Jacek 293
    ›    Samulewicz Mieczysława 309
    ›    Sugalski Roman 297
    ›    Szczucki Roman 303
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1243
     Burmistrz 622
     Urząd 548
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 382
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 354
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 639
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 315
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 292
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 296
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 361
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 309
     Radni 442
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 247
    ›    Domagalska Wanda 233
    ›    Kalinowski Leszek 245
    ›    Kamiński Krzysztof 263
    ›    Lisińska Regina 255
    ›    Gorczyński Roman 269
    ›    Marchlewicz Danuta 284
    ›    Moszczyński Jerzy 231
    ›    Mówińska Anna 253
    ›    Romanowski Ryszard 249
    ›    Ruciński Jacek 266
    ›    Samulewicz Mieczysława 279
    ›    Sugalski Roman 217
    ›    Szczucki Roman 237
    ›    Krzemieniewski Bogdan 251
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1798
     Burmistrz - Robert Stańko 640
     Sekretarz - Paweł Kubicz 580
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 409
     Radni 564
    ›    Domagalska Wanda 224
    ›    Gorczyński Roman 274
    ›    Kalinowski Leszek 240
    ›    Kamiński Krzysztof 217
    ›    Kromp Leszek 241
    ›    Krzemieniewski Bogdan 208
    ›    Lisińska Regina 221
    ›    Marchlewicz Danuta 253
    ›    Moszczyński Jerzy 211
    ›    Mówińska Anna 210
    ›    Romanowski Ryszard 210
    ›    Ruciński Jacek 217
    ›    Samulewicz Mieczysława 211
    ›    Sugalski Roman 203
    ›    Szczucki Roman 202
     Dyrektorzy i Kierownicy 708
    ›    Andrzejewska Grażyna 418
    ›    Andrzejewska Krystyna 279
    ›    Bieńkowska Jadwiga 243
    ›    Jankowska Maria 236
    ›    Kinicki Tomasz 263
    ›    Kurzentkowski Jarosław 266
    ›    Rozwadowska Gabriela 264
    ›    Stawicka Elżbieta 251
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1287
     Burmistrz - Robert Stańko 728
     Sekretarz - Paweł Kubicz 500
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 606
     Radni 561
    ›    Domagalska Wanda 224
    ›    Kalinowski Leszek 211
    ›    Kinicki Tomasz 247
    ›    Krezymon Mirosława 214
    ›    Krzemieniewski Bogdan 326
    ›    Kućmin Mariusz 425
    ›    Lisińska Regina 221
    ›    Luda Marzena 217
    ›    Moszczyński Jerzy 217
    ›    Ostrowski Bogusław 214
    ›    Pawłowski Jarosław 201
    ›    Pokorski Wojciech 237
    ›    Ruciński Jacek 222
    ›    Świdziński Witold 249
    ›    Zielaziński Jan 229
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 369
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 303
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 437
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 283
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 418
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1222
     Burmistrz - Robert Stańko 619
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 538
     Radni 389
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 214
    ›    Wanda Domagalska 239
    ›    Leszek Kalinowski 209
    ›    Tomasz Kinicki 239
    ›    Mirosława Krezymon 210
    ›    Bogdan Krzemieniewski 229
    ›    Mariusz Kućmin 229
    ›    Regina Lisińska 198
    ›    Marzena Luda 221
    ›    Jerzy Moszczyński 204
    ›    Bogusław Ostrowski 223
    ›    Jarosław Pawłowski 353
    ›    Wojciech Pokorski 213
    ›    Jacek Ruciński 234
    ›    Jan Zielaziński 196
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 468
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 442
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 339
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 387
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 302
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 423
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 393
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 369
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1379
     Burmistrz - Robert Stańko 799
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 815
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 587
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 569
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 583
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 549
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 293
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 306
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 321
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 310
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 522
     Radni 436
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 241
    ›    Wanda Domagalska 186
    ›    Leszek Kalinowski 188
    ›    Tomasz Kinicki 202
    ›    Mirosława Krezymon 177
    ›    Bogdan Krzemieniewski 184
    ›    Mariusz Kućmin 240
    ›    Regina Lisińska 180
    ›    Marzena Luda 199
    ›    Jerzy Moszczyński 180
    ›    Bogusław Ostrowski 185
    ›    Jarosław Pawłowski 169
    ›    Wojciech Pokorski 181
    ›    Jacek Ruciński 182
    ›    Jan Zielaziński 175
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1315
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 251
     Burmistrz - Robert Stańko 687
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 492
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 405
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 281
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 269
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 243
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 258
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 286
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 331
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 240
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 242
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 254
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 262
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 295
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 326
     Radni 482
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 220
    ›    Wanda Domagalska 173
    ›    Leszek Kalinowski 183
    ›    Tomasz Kinicki 265
    ›    Mirosława Krezymon 196
    ›    Bogdan Krzemieniewski 159
    ›    Mariusz Kućmin 224
    ›    Regina Lisińska 177
    ›    Marzena Luda 182
    ›    Jerzy Moszczyński 164
    ›    Bogusław Ostrowski 196
    ›    Jarosław Pawłowski 166
    ›    Wojciech Pokorski 200
    ›    Jacek Ruciński 214
    ›    Jan Zielaziński 247
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 193
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 886
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 545
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 302
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 262
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 296
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 265
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 261
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 264
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 249
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 236
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 229
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 230
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 238
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 214
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 250
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 222
     Radni 415
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 181
    ›    Jerzy Andrzejewski 187
    ›    Jerzy Kopistecki 156
    ›    Tomasz Kwiatkowski 152
    ›    Regina Lisińska 146
    ›    Justyna Łubińska 186
    ›    Janina Majkowska 159
    ›    Jerzy Moszczyński 150
    ›    Henryk Murawski 165
    ›    Marcin Murawski 153
    ›    Jerzy Osik 166
    ›    Jarosław Pawłowski 139
    ›    Wojciech Pokorski 148
    ›    Jerzy Rejentowicz 225
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 177
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 862
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 427
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 252
     Sekretarz - Radosław Przybylski 233
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 204
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 219
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 174
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 162
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 171
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 211
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 171
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 175
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 174
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 162
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 159
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 172
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 205
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 254
     Radni 262
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 212
    ›    Jerzy Andrzejewski 145
    ›    Jerzy Kopistecki 148
    ›    Tomasz Kwiatkowski 158
    ›    Regina Lisińska 133
    ›    Justyna Łubińska 152
    ›    Janina Majkowska 138
    ›    Jerzy Moszczyński 128
    ›    Henryk Murawski 158
    ›    Marcin Murawski 130
    ›    Jerzy Osik 162
    ›    Jarosław Pawłowski 131
    ›    Wojciech Pokorski 146
    ›    Jerzy Rejentowicz 153
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 138
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 720
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 264
     Sekretarz - Radosław Przybylski 245
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 184
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 197
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 178
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 152
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 162
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 160
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 168
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 172
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 158
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 161
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 140
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 147
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 157
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 129
     Radni 267
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 186
    ›    Jerzy Andrzejewski 136
    ›    Jerzy Kopistecki 127
    ›    Tomasz Kwiatkowski 132
    ›    Regina Lisińska 127
    ›    Justyna Łubińska 148
    ›    Janina Majkowska 118
    ›    Jerzy Moszczyński 112
    ›    Henryk Murawski 139
    ›    Marcin Murawski 112
    ›    Jerzy Osik 151
    ›    Jarosław Pawłowski 136
    ›    Wojciech Pokorski 134
    ›    Jerzy Rejentowicz 146
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 148
   Oświadczenia majątkowe za rok 2017 236
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 62
     Sekretarz - Radosław Przybylski 34
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 32
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 40
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 25
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 25
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 23
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 29
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 21
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 22
     Dyrektor Zespołu Szkół - Anna Mówińska 27
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 28
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 27
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 21
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska-Palczewska 20
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 20
     Radni 92
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 44
    ›    Jerzy Andrzejewski 29
    ›    Jerzy Kopistecki 25
    ›    Tomasz Kwiatkowski 24
    ›    Regina Lisińska 26
    ›    Justyna Łubińska 81
    ›    Janina Majkowska 32
    ›    Jerzy Moszczyński 23
    ›    Henryk Murawski 20
    ›    Marcin Murawski 14
    ›    Jerzy Osik 25
    ›    Jarosław Pawłowski 22
    ›    Wojciech Pokorski 31
    ›    Jerzy Rejentowicz 32
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 47
GOPS
   Statut 1533
   Struktura 1820
   Działalność GOPS 1670
   Aktualności 2669
   Projekty EFS 1230
   Inne 1630
   Świadczenia rodzinne 1985
     druki do pobrania 755
   Fundusz alimentacyjny 1152
     druki do pobrania 515
Oświata
   Aktualności 1081
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 238
     Pracodawcy 381
     Stypendia szkolne 375
     Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 20
   Dotacje dla szkół niepublicznych 434
   ZS Górzno 2138
   Niepubl. SP Gołkowo 1425
   SP SPSK Miesiączkowo 1574
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1391
   Liceum 1282
Sołectwa
   Statut Sołectw 1671
Inne
   Wykaz kąpielisk 47
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 245
   Petycje 472
     2016 Rok 131
     2017 Rok 278
     2018 Rok 87
   Rejestry i ewidencje 1430
     Rejestr skarg i wniosków 518
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 461
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 38
   Informacje nieudostępnione 1297
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1329
   Redakcja Biuletynu 1350
   Słownik Skrótów 283
   Ochrona danych osobowych 460
Archiwum
   Rok 2003 567
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1412
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 625
    ›    Nowak Adela 862
    ›    Ślesińska Jolanta 500
    ›    Kowalska Ewa 474
    ›    Stawicka Elżbieta 447
    ›    Filipkowska Teresa 435
    ›    Wiśniewski Krzysztof 291
    ›    Drążkowska Sabina 330
    ›    Barański Marek 330
    ›    Jankowska Maria 317
    ›    Rulko Teresa 316
    ›    Bieńkowska Jadwiga 280
    ›    Tylicki Stefan 302
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 295
    ›    Krusiński Andrzej 289
    ›    Krezymon Mirosława 303
    ›    Marchlewicz Danuta 313
    ›    Lisińska Regina 283
    ›    Wasielewski Bolesław 419
    ›    Kaldonek Tadeusz 279
    ›    Ruciński Jacek 302
    ›    Czerwiński Piotr 296
    ›    Stańko Robert 363
    ›    Kromp Leszek 269
    ›    Sugalski Roman 315
    ›    Kowalski Józef 286
    ›    Sargalski Robert 284
    ›    Romanowski Ryszard 272
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1294
   Rok 2004 537
    ›    Kubicz Paweł 426
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 428
    ›    Ślesińska Jolanta 437
    ›    Kowalska Ewa 441
    ›    Stawicka Elżbieta 435
    ›    Filipkowska Teresa 440
    ›    Wiśniewski Krzysztof 410
    ›    Drążkowska Sabina 440
    ›    Barański Marek 414
    ›    Jankowska Maria 580
    ›    Rulko Teresa 390
    ›    Bieńkowska Jadwiga 423
    ›    Tylicki Stefan 408
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 275
    ›    Mirosława Krezymon 453
    ›    Marchlewicz Danuta 404
    ›    Lisińska Regina 421
    ›    Krusiński Andrzej 440
    ›    Wasielewski Bolesław 268
    ›    Kaldonek Tadeusz 443
    ›    Ruciński Jacek 455
    ›    Czerwiński Piotr 455
    ›    Stańko Robert 426
    ›    Kromp Leszek 443
    ›    Sugalski Roman 418
    ›    Kowalski Józef 445
    ›    Sargalski Robert 430
    ›    Romanowski Ryszard 457
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 145
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4771
   Rok 2005 518
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31652
   Rok 2006 488
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6627
   Rok 2007 536
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12815
   Rok 2008 572
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10178
   Rok 2009 588
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 54571
   Rok 2010 667
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1264
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1178
     Wybory samorządowe 6921
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8916
   Rok 2011 690
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1705
   Rok 2012 597
   Rok 2013 639
     Informacje biura rady 8183
   Rok 2014 720
     Informacje biura rady 295
   Rok 2015 848
     Obwieszczenia, zawiadomienia 313
     Oświata - Aktualności 4297