główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN936585
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ152589
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 152589
   Godziny urzędowania 3227
   Kontakt 3882
   Zadania 3209
Organy
   Burmistrz Miasta i Gminy 6008
   Sekretarz 4029
   Skarbnik 2776
   Rada Miejska 5287
     Przewodniczący Rady 1523
     Skład Rady 2094
     Informacje Biura Rady Miejskiej VII kadencji 1340
     Kontakt z radnymi 968
   Komisje Rady 3259
Wybory
   Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 988
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1528
   Wybory Samorządowe 2014 r. 4074
   Wybory Uzupełniające do Rady Miejskiej 1340
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1323
   Wybory do Rad Izby Rolniczej 558
   Referendum Ogólnokrajowe 2015 r. 1110
   Rejestr wyborców 125
   Wybory Samorządowe 2018 r. 168
Informacje o gospodarce odpadami
   Informacje 3069
   Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1591
   Rejestr podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Górzno 604
Skrowidz Prawa Miejscowego
   Skrowidz Prawa Miejscowego 1425
Prawo Miejscowe
   Strategia rozwoju 2848
   Statut 3088
   Regulamin 2032
   Uchwały 7074
     Projekty Uchwał 741
     Rok 2018 394
     Rok 2017 772
     Rok 2016 579
    ›    IV kwartał 493
    ›    III kwartał 242
    ›    II kwartał 354
    ›    I kwartał 372
     Rok 2015 885
    ›    I kwartał 1270
    ›    II kwartał 637
    ›    III kwartał 337
    ›    IV kwartał 528
     Rok 2014 1061
    ›    IV kwartał 1044
    ›    III kwartał 725
    ›    II kwartał 821
    ›    I kwartał 963
     Rok 2013 846
    ›    IV Kwartał 1502
    ›    III kwartał 880
    ›    II kwartał 953
    ›    I kwartał 540
     Rok 2012 1111
    ›    I kwartał 975
    ›    II kwartał 1543
    ›    III kwartał 874
    ›    IV kwartał 1931
     Rok 2011 889
    ›    IV kwartał 1591
    ›    III kwartał 812
    ›    II kwartał 1108
    ›    I kwartał 942
     Rok 2010 665
    ›    I Kwartał 1318
    ›    II Kwartał 962
    ›    III Kwartał 1725
    ›    IV Kwartał 1952
     Rok 2009 662
    ›    IV Kwartał 1368
    ›    III Kwartał 1796
    ›    II Kwartał 1224
    ›    I Kwartał 1244
     Rok 2008 760
    ›    IV Kwartał 1788
    ›    III Kwartał 1279
    ›    II Kwartał 1699
    ›    I Kwartał 1362
     Rok 2007 702
    ›    IV Kwartał 2419
    ›    III Kwartał 1159
    ›    II Kwartał 1287
    ›    I Kwartał 1320
     Rok 2006 602
    ›    IV Kwartał 2715
    ›    III Kwartał 1547
    ›    II Kwartał 876
    ›    I Kwartał 1550
     Rok 2005 605
    ›    IV Kwartał 1405
    ›    III Kwartał 396
    ›    II Kwartał 1355
    ›    I Kwartał 1671
     Rok 2004 468
    ›    IV Kwartał 2762
    ›    III Kwartał 703
    ›    II Kwartał 1788
    ›    I Kwartał 654
     Rok 2003 607
    ›    I Kwartał 487
    ›    II Kwartał 482
    ›    III Kwartał 973
    ›    IV Kwartał 961
     Rok 2002 488
    ›    IV Kwartał 789
   Rejestr Zarządzeń 7134
     Rok 2002 710
     Rok 2003 2325
     Rok 2004 3823
     Rok 2005 1314
     Rok 2006 4547
     Rok 2007 2779
     Rok 2010 4704
     Rok 2011 5382
     Rok 2012 6086
     Rok 2013 4385
     Rok 2014 4672
     Rok 2015 3612
     Rok 2016 2267
     Rok 2017 2237
     Rok 2018 941
   Decyzje i inne akty administracyjne 2463
     Rok 2006 662
     Rok 2007 2847
     Rok 2009 703
     Rok 2011 1035
     Rok 2012 545
     Rok 2013 995
     Rok 2014 761
     Rok 2015 964
     Rok 2016 608
     Rok 2018 170
   Obwieszczenia, zawiadomienia, ogłoszenia 4850
     Rok 2003 1892
     Rok 2004 761
     Rok 2006 1382
     Rok 2007 5095
     Rok 2008 3211
     Rok 2009 1043
     Rok 2010 4682
     Rok 2011 1344
     Rok 2012 2674
     Rok 2013 3109
     Rok 2014 2740
     Rok 2015 1672
     Rok 2016 1828
     Rok 2017 1478
     Rok 2018 653
   Akty Prawne 1153
   Nabór Kandydatów na wolne stanowiska 27497
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9659
   Kontrole zewnętrzne 3168
   Podatki i opłaty lokalne 3147
     Deklaracje i informacje podatkowe 1086
     Podatek od nieruchomości 1526
     Podatek od środków transportowych 687
     Podatek rolny 928
     Podatek leśny 767
     Opłata targowa 757
Budżet
   Budżet 3905
     Sprawozdania z wykonania budżetu 1131
     Opinie RIO 544
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2002 465
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2003 504
      Budżet Miasta i Gminy Rok 2004 529
     Budżet Miasta i Gminy rok 2005 421
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2006 749
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2007 758
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2009 887
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2010 680
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2011 689
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2012 390
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2013 445
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2014 386
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2015 287
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2016 271
     Budżet Miasta i Gminy Rok 2017 198
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 27995
     Rok 2018 7164
     Rok 2017 15551
     Rok 2016 7498
     Rok 2015 17237
     Rok 2014 7869
     Rok 2013 6287
     Rok 2012 5871
     Rok 2011 2385
   Zamówienia poniżej 30 000 euro 6702
Instytucje i Organizacje
   Rejestr Instytucji Kultury 399
   Gminny Ośrodek Kultury 1985
     Kontakt 675
     Statut 530
   Gminna Biblioteka Publiczna 1382
   Zakład Usług Komunalnych 32237
Oświadczenia Majątkowe
   Druk oświadczenia majątkowego 799
   Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1430
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 845
     Urząd 552
    ›    Kubicz Paweł 308
    ›    Filipkowska Teresa 379
    ›    Ślesińska Jolanta 383
    ›    Kowalska Ewa 315
    ›    Stawicka Elżbieta 529
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 496
    ›    Drążkowska Sabina 360
    ›    Bieńkowska Jadwiga 346
    ›    Jankowska Maria 287
    ›    Rulko Teresa 465
    ›    Barański Marek 360
    ›    Wiśniewski Krzysztof 355
     Radni 574
    ›    Szczucki Roman - Przewodniczący Rady 344
    ›    Czerwiński Piotr 387
    ›    Krezymon Mirosława 336
    ›    Marchlewicz Danuta 369
    ›    Lisińska Regina 347
    ›    Krusiński Andrzej 362
    ›    Kaldonek Tadeusz 369
    ›    Ruciński Jacek 343
    ›    Stańko Robert 354
    ›    Sugalski Roman 365
    ›    Kowalski Józef 311
    ›    Sargalski Robert 489
    ›    Romanowski Ryszard 293
    ›    Kromp Leszek 405
   Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1608
     Burmistrz - Franciszek Zgliński 612
     Urząd 428
    ›    Kubicz Paweł 331
    ›    Filipkowska Teresa 317
     Radni 493
    ›    Roman Szczucki Przewodniczący Rady 361
    ›    Krezymon Mirosława 350
    ›    Lisińska Regina 267
    ›    Marchlewicz Danuta 305
    ›    Czerwiński Piotr 324
    ›    Kaldonek Tadeusz 352
    ›    Kowalski Józef 300
    ›    Krusiński Andrzej 292
    ›    Kromp Leszek 287
    ›    Ruciński Jacek 294
    ›    Romanowski Ryszard 283
    ›    Sargalski Robert 332
    ›    Stańko Robert 394
    ›    Sugalski Roman 347
    ›    Wasielewski Bolesław 323
     Oświadczenia majątkowe rok 2006 (V kadencja Rady) 488
    ›    Leszek Kromp - Przewodniczący Rady 411
    ›    Grzegorz Bała 396
    ›    Wanda Domagalska 312
    ›    Leszek Kalinowski 330
    ›    Krzysztof Kamiński 294
    ›    Regina Lisińska 290
    ›    Danuta Marchlewicz 369
    ›    Jerzy Moszczyński 272
    ›    Anna Mówińska 358
    ›    Ryszard Romanowski 273
    ›    Jacek Ruciński 328
    ›    Mieczysława Samulewicz 325
    ›    Roman Sugalski 328
    ›    Roman Szczucki 296
     Burmistrz - Robert Stańko 796
   Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1530
     Burmistrz 857
     Urząd 623
    ›    Kubicz Paweł 322
    ›    Filipkowska Teresa 337
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 665
    ›    Kurzentkowski Jarosław 263
     Radni 792
    ›    Domagalska Wanda 371
    ›    Gorczyński Roman 416
    ›    Kalinowski Leszek 288
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 539
    ›    Kamiński Krzysztof 285
    ›    Lisińska Regina 258
    ›    Marchlewicz Danuta 297
    ›    Moszczyński Jerzy 235
    ›    Mówińska Anna 424
    ›    Romanowski Ryszard 256
    ›    Ruciński Jacek 249
    ›    Samulewicz Mieczysława 264
    ›    Sugalski Roman 252
    ›    Szczucki Roman 259
   Oświadczenia majątkowe za 2008 r. 1175
     Burmistrz 555
     Urząd 500
    ›    Paweł Kubicz - Sekretarz 319
    ›    Krawczyńska Barbara - Skarbnik 296
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 590
    ›    Jankowska Maria - Dyrektor SP Miesiączkowo 260
    ›    Kurzentkowski Jarosław - Dyrektor ZS w Górznie 241
    ›    Kinicki Tomasz - Dyrektor SP w Gołkowie 242
    ›    Andrzejewska Grażyna - Kierownik GOPS 301
    ›    Andrzejewska Krystyna - p.o. Dyrektor GOK 250
     Radni 393
    ›    Kromp Leszek - Przewodniczący Rady 193
    ›    Domagalska Wanda 177
    ›    Kalinowski Leszek 192
    ›    Kamiński Krzysztof 205
    ›    Lisińska Regina 199
    ›    Gorczyński Roman 213
    ›    Marchlewicz Danuta 229
    ›    Moszczyński Jerzy 177
    ›    Mówińska Anna 198
    ›    Romanowski Ryszard 196
    ›    Ruciński Jacek 211
    ›    Samulewicz Mieczysława 223
    ›    Sugalski Roman 162
    ›    Szczucki Roman 182
    ›    Krzemieniewski Bogdan 197
   Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 1736
     Burmistrz - Robert Stańko 591
     Sekretarz - Paweł Kubicz 514
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 358
     Radni 515
    ›    Domagalska Wanda 171
    ›    Gorczyński Roman 221
    ›    Kalinowski Leszek 186
    ›    Kamiński Krzysztof 163
    ›    Kromp Leszek 188
    ›    Krzemieniewski Bogdan 155
    ›    Lisińska Regina 167
    ›    Marchlewicz Danuta 199
    ›    Moszczyński Jerzy 158
    ›    Mówińska Anna 157
    ›    Romanowski Ryszard 157
    ›    Ruciński Jacek 165
    ›    Samulewicz Mieczysława 158
    ›    Sugalski Roman 150
    ›    Szczucki Roman 150
     Dyrektorzy i Kierownicy 658
    ›    Andrzejewska Grażyna 358
    ›    Andrzejewska Krystyna 220
    ›    Bieńkowska Jadwiga 188
    ›    Jankowska Maria 182
    ›    Kinicki Tomasz 207
    ›    Kurzentkowski Jarosław 209
    ›    Rozwadowska Gabriela 201
    ›    Stawicka Elżbieta 199
   Oświadczenia majątkowe za 2010 rok 1220
     Burmistrz - Robert Stańko 676
     Sekretarz - Paweł Kubicz 444
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 555
     Radni 507
    ›    Domagalska Wanda 172
    ›    Kalinowski Leszek 157
    ›    Kinicki Tomasz 190
    ›    Krezymon Mirosława 161
    ›    Krzemieniewski Bogdan 274
    ›    Kućmin Mariusz 371
    ›    Lisińska Regina 164
    ›    Luda Marzena 163
    ›    Moszczyński Jerzy 166
    ›    Ostrowski Bogusław 159
    ›    Pawłowski Jarosław 145
    ›    Pokorski Wojciech 181
    ›    Ruciński Jacek 162
    ›    Świdziński Witold 191
    ›    Zielaziński Jan 175
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 267
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 253
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 386
     Gabriela Frejlich - pracownik GOPS 233
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 367
   Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 1149
     Burmistrz - Robert Stańko 566
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 487
     Radni 335
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 160
    ›    Wanda Domagalska 184
    ›    Leszek Kalinowski 154
    ›    Tomasz Kinicki 182
    ›    Mirosława Krezymon 156
    ›    Bogdan Krzemieniewski 176
    ›    Mariusz Kućmin 167
    ›    Regina Lisińska 142
    ›    Marzena Luda 163
    ›    Jerzy Moszczyński 149
    ›    Bogusław Ostrowski 166
    ›    Jarosław Pawłowski 299
    ›    Wojciech Pokorski 157
    ›    Jacek Ruciński 179
    ›    Jan Zielaziński 144
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 415
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 390
     Jarosław Kurzentkowski Dyrektor ZS w Górznie 269
     Maryla Niedbalska Dyrektor SP w Gołkowie 314
     Gabriela Frejlich Pracownik GOPS 253
     Elżbieta Stawicka Pracownik Urzędu Gminy 373
     Alicja Grążawska Dyrektor GOK 327
     Mirosława Piotrowska Pracownik GOK 314
   Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1309
     Burmistrz - Robert Stańko 745
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 755
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 536
     Grażyna Andrzejewska - Kierownik GOPS 518
     Jadwiga Bieńkowska - Dyrektor Biblioteki 529
     Jarosław Kurzentkowski - Dyrektor ZSz w Górznie 494
     Gabriela Frejlich pracownik GOPS 242
     Mariusz Betlejewski - pracownik GOPS 254
     Bożena Sobiesierska - zastępca kierownika USC 265
     Elżbieta Stawicka - Pracownik Urzędu Gminy 259
     Krzysztof Magdziak - Dyrektor GOK 466
     Radni 384
    ›    Witold Świdziński - Przewodniczący Rady 181
    ›    Wanda Domagalska 133
    ›    Leszek Kalinowski 133
    ›    Tomasz Kinicki 146
    ›    Mirosława Krezymon 122
    ›    Bogdan Krzemieniewski 129
    ›    Mariusz Kućmin 185
    ›    Regina Lisińska 125
    ›    Marzena Luda 140
    ›    Jerzy Moszczyński 125
    ›    Bogusław Ostrowski 133
    ›    Jarosław Pawłowski 113
    ›    Wojciech Pokorski 124
    ›    Jacek Ruciński 129
    ›    Jan Zielaziński 119
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1244
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 199
     Burmistrz - Robert Stańko 628
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 438
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 352
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 223
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 213
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 192
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 208
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 235
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 279
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 188
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 192
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 204
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 208
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 241
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 274
     Radni 382
    ›    Przewodniczący Rady - Witold Świdziński 160
    ›    Wanda Domagalska 117
    ›    Leszek Kalinowski 128
    ›    Tomasz Kinicki 205
    ›    Mirosława Krezymon 138
    ›    Bogdan Krzemieniewski 107
    ›    Mariusz Kućmin 159
    ›    Regina Lisińska 118
    ›    Marzena Luda 126
    ›    Jerzy Moszczyński 109
    ›    Bogusław Ostrowski 143
    ›    Jarosław Pawłowski 109
    ›    Wojciech Pokorski 142
    ›    Jacek Ruciński 159
    ›    Jan Zielaziński 195
    ›    Przewodniczący Rady- Jacek Ruciński 133
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014 817
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 427
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 251
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 210
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 239
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 212
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 206
     Zastępca Kierownika USC - Bożena Sobiesierska 211
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 193
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 187
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 172
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 180
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 185
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 158
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 190
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowski 171
     Radni 357
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 122
    ›    Jerzy Andrzejewski 128
    ›    Jerzy Kopistecki 103
    ›    Tomasz Kwiatkowski 99
    ›    Regina Lisińska 102
    ›    Justyna Łubińska 131
    ›    Janina Majkowska 106
    ›    Jerzy Moszczyński 93
    ›    Henryk Murawski 109
    ›    Marcin Murawski 92
    ›    Jerzy Osik 112
    ›    Jarosław Pawłowski 85
    ›    Wojciech Pokorski 93
    ›    Jerzy Rejentowicz 170
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 114
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015 791
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 369
     Sekretarz - Katarzyna Kaniewska 187
     Sekretarz - Radosław Przybylski 176
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 149
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 169
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 120
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 108
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 118
     Kierownik GOPS - Grażyna Andrzejewska 147
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 101
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 114
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska -Palczewska 119
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 108
     Kierownik ZUK - Sławomir Rynkowski 107
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 116
     Dyrektor GOK - Krzysztof Magdziak 145
     Dyrektor ZSz w Górznie - Jarosław Kurzentkowki 204
     Radni 210
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 151
    ›    Jerzy Andrzejewski 91
    ›    Jerzy Kopistecki 93
    ›    Tomasz Kwiatkowski 101
    ›    Regina Lisińska 80
    ›    Justyna Łubińska 98
    ›    Janina Majkowska 88
    ›    Jerzy Moszczyński 74
    ›    Henryk Murawski 101
    ›    Marcin Murawski 75
    ›    Jerzy Osik 108
    ›    Jarosław Pawłowski 78
    ›    Wojciech Pokorski 92
    ›    Jerzy Rejentowicz 99
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 82
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016 595
     Burmistrz - Tomasz Kinicki 200
     Sekretarz - Radosław Przybylski 183
     Skarbnik - Barbara Krawczyńska 125
     Pracownik Urzędu - Jolanta Ślesińska 133
     Pracownik Urzędu - Elżbieta Stawicka 120
     Pracownik Urzędu - Jacek Warmiński 99
     Pracownik Urzędu - Ewelina Żelazińska 105
     Kierownik Biblioteki - Jadwiga Bieńkowska 105
     Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - Sławomir Rynkowski 114
     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Krzysztof Magdziak 113
     Dyrektor Zespołu Szkół - Jarosław Kurzentkowski 106
     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Grażyna Andrzejewska 104
     Pracownik GOPS - Anna Laskowska 89
     Pracownik GOPS - Mariusz Betlejewski 92
     Pracownik GOPS - Anita Lewandowska - Palczewska 98
     Pracownik GOPS - Gabriela Frejlich 79
     Radni 200
    ›    Jacek Ruciński - Przewodniczący Rady 123
    ›    Jerzy Andrzejewski 82
    ›    Jerzy Kopistecki 73
    ›    Tomasz Kwiatkowski 71
    ›    Regina Lisińska 73
    ›    Justyna Łubińska 89
    ›    Janina Majkowska 63
    ›    Jerzy Moszczyński 61
    ›    Henryk Murawski 87
    ›    Marcin Murawski 61
    ›    Jerzy Osik 93
    ›    Jarosław Pawłowski 79
    ›    Wojciech Pokorski 78
    ›    Jerzy Rejentowicz 89
    ›    Alicja Skarżyńska-Sobota 92
GOPS
   Statut 1487
   Struktura 1738
   Działalność GOPS 1605
   Aktualności 2467
   Projekty EFS 1198
   Inne 1577
   Świadczenia rodzinne 1899
     druki do pobrania 734
   Fundusz alimentacyjny 1124
     druki do pobrania 502
Oświata
   Aktualności 998
     Rekrutacja do przedszkola i szkół 214
     Pracodawcy 355
     Stypendia szkolne 321
     Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 9
   Dotacje dla szkół niepublicznych 376
   ZS Górzno 2015
   Niepubl. SP Gołkowo 1390
   SP SPSK Miesiączkowo 1471
   Niepubl. Gim w Gołkowie 1360
   Liceum 1248
Sołectwa
   Statut Sołectw 1601
Inne
   Wykaz kąpielisk 17
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 205
   Petycje 418
     2016 Rok 119
     2017 Rok 233
     2018 Rok 48
   Rejestry i ewidencje 1401
     Rejestr skarg i wniosków 508
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 452
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 31
   Informacje nieudostępnione 1267
   Ostrzeżenia meteorologiczne 1265
   Redakcja Biuletynu 1310
   Słownik Skrótów 260
   Ochrona danych osobowych 400
Archiwum
   Rok 2003 539
     Oświadczenia majątkowe za rok 2003 1404
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 613
    ›    Nowak Adela 853
    ›    Ślesińska Jolanta 489
    ›    Kowalska Ewa 463
    ›    Stawicka Elżbieta 436
    ›    Filipkowska Teresa 423
    ›    Wiśniewski Krzysztof 279
    ›    Drążkowska Sabina 319
    ›    Barański Marek 318
    ›    Jankowska Maria 304
    ›    Rulko Teresa 306
    ›    Bieńkowska Jadwiga 270
    ›    Tylicki Stefan 288
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 283
    ›    Krusiński Andrzej 277
    ›    Krezymon Mirosława 288
    ›    Marchlewicz Danuta 300
    ›    Lisińska Regina 274
    ›    Wasielewski Bolesław 406
    ›    Kaldonek Tadeusz 267
    ›    Ruciński Jacek 291
    ›    Czerwiński Piotr 287
    ›    Stańko Robert 350
    ›    Kromp Leszek 256
    ›    Sugalski Roman 303
    ›    Kowalski Józef 272
    ›    Sargalski Robert 273
    ›    Romanowski Ryszard 262
     Ogłoszenia przetargów rok 2003 1282
   Rok 2004 511
    ›    Kubicz Paweł 414
    ›    Burmistrz - Franciszek Zgliński 419
    ›    Ślesińska Jolanta 426
    ›    Kowalska Ewa 431
    ›    Stawicka Elżbieta 423
    ›    Filipkowska Teresa 428
    ›    Wiśniewski Krzysztof 399
    ›    Drążkowska Sabina 427
    ›    Barański Marek 403
    ›    Jankowska Maria 569
    ›    Rulko Teresa 378
    ›    Bieńkowska Jadwiga 413
    ›    Tylicki Stefan 399
    ›    Roman Szczucki - Przewodniczący Rady 267
    ›    Mirosława Krezymon 442
    ›    Marchlewicz Danuta 391
    ›    Lisińska Regina 409
    ›    Krusiński Andrzej 429
    ›    Wasielewski Bolesław 255
    ›    Kaldonek Tadeusz 431
    ›    Ruciński Jacek 442
    ›    Czerwiński Piotr 444
    ›    Stańko Robert 413
    ›    Kromp Leszek 434
    ›    Sugalski Roman 407
    ›    Kowalski Józef 434
    ›    Sargalski Robert 420
    ›    Romanowski Ryszard 446
     Oświadczenia majątkowe za rok 2004 134
     Ogłoszenia przetargów rok 2004 4754
   Rok 2005 494
     Ogłoszenia przetargów rok 2005 31625
   Rok 2006 468
     ogłoszenia przetargów rok 2006 6560
   Rok 2007 512
     Ogłoszenia przetargów rok 2007 12760
   Rok 2008 542
     Ogłoszenia przetargów rok 2008 10149
   Rok 2009 560
     Ogłoszenia przetargów rok 2009 53748
   Rok 2010 638
     Powszechny Spis Rolny 2010 r 1252
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1164
     Wybory samorządowe 6438
     Ogłoszenia przetargów rok 2010 8889
   Rok 2011 665
     Wybory do Sejmu i Senatu 2011 r. 1683
   Rok 2012 573
   Rok 2013 611
     Informacje biura rady 8087
   Rok 2014 692
     Informacje biura rady 276
   Rok 2015 813
     Obwieszczenia, zawiadomienia 300
     Oświata - Aktualności 4281